От личния бюджет до криптовалутите: 1000 гимназисти учат на умело управление на парите в програмата 'Практични финанси'

OFFNews Последна промяна на 03 декември 2018 в 09:49 2001 0

Как се избира професия? Как се прави личен бюджет? Как да спестяваме ефективно? Как да планираме покупка на жилище и трябва ли ни наистина автомобил? Отговорите на тези въпроси се наема да даде програмата "Практични финанси", по която тази година се обучават 1050 гимназисти. Тя е разработена от JA България, а зад обучението по финансова грамотност се обединяват Министерството на образованието и науката, браншовите организации от сектора и корпоративни партньори.

Курсът е преведена и адаптирана версия на JA Personal Finance® Blended Model или традиционни методи на обучение и обучение с дигитални технологии, смесени по начин, който помага на учащите да усвоят материала по-продуктивно.

„Практични финанси“ обхваща 10 теми от всички аспекти на финансите, които се преподават в 72 учебни часа през двата срока. Включени са уроци за представяне на нови знания, практически дейности, оценка чрез тестове и допълнителни упражнения към всяка тема. Практическите уроци включват бизнес примери казуси, разработени от партньорите по проекта: NN България, БНП Париба Лични финанси и финансова група "Карол".

Проектът се реализира на два етапа, като вторият - пълната академична година на изпълнение - е текущата учебна 2018/2019 г.

„Практични финанси“ цели да даде на учениците стратегии за управление на парите, да им изясни ролята на заетостта и доходите, бюджетирането, спестяването, кредити и дълг, защита на потребителите, разумно потребление, управление на риска, инвестиране, Понци схеми, надниква и в екзотичната все още територия на криптовалутата. 

Началото на проекта бе дадено миналата година с подписването на меморандум между основните браншови организации от финансовия сектор: Асоциацията на банките в България (АББ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация за лизинг (БАЛ), Българската асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Институционални партньори на проекта са МОН, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходи.

Управителят на БНП Париба Лични финанси Жозе Салойо, директорът на "Управление на промяната" в БНП Париба Лични финанси Ралица Захариева и Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България отговориха на въпроси на OFFNews за програмата.


Каква е мотивацията на БНП Париба Лични Финанси да инвестира в програмата "Практични финанси"? Какви са резултатите от нея до момента и какви са очакваните резултати?

Жозе Салойо: Подкрепата за повишаването на финансовата култура на хората е заложена в ДНК на нашата компания и ние имаме множество инициативи в тази посока. Последната от тях е участието ни в проекта „Практични финанси“.

В първата фаза 10 наши колеги взеха участие в програмата – те подготвиха и предоставиха на учениците помощни материали, пътуваха в страната, за да споделят своите знания и опит с учителите и учениците от 26 класа, и участваха като жури и ментори във финансовите лагери, които бяха част от проекта. За нас беше интересно, че имахме двойно повече доброволци, отколкото беше нашата квота в началото на проекта и, че срещнахме много по-голям интерес от страна на учениците от очаквания. Това е още едно доказателство, че и ние като финансова компания и те като учащи приемаме проекта като изключително важен.

По отношение на втората фаза очаквам, че все повече ученици ще усвоят основите на умелото управление на парите. Положителен знак е, че тази година се включват два пъти повече класове, което показва, че има разбиране от страна на образователната система и училищните ръководства за необходимостта от такова знание.

Освен, че участваме в проекти като „Практични финанси“ ние активно развиваме и образователните функции на каналите ни в социалните медии и корпоративния ни блог с една ясна цел – да повишим още повече финансовата култура на българите и така да подкрепим развитието на поколение от по-отговорни и разумни хора, които умело управляват личните си финанси. Това е част от последователните ни усилия да предоставим дългосрочна подкрепа и грижа за клиентите ни, така че да бъдем техен предпочитан и заслужаващ доверие партньор при реализацията на техните планове и лични финансови цели.

Колко ученици са преминали обучението и колко ученици ще бъдат включени през текущата учебна 2018/2019 година? Има ли деца, които са започнали обучението, но са се отказали? Ако да, колко са те и какви са били причините?

Милена Стойчева: В рамките на пилотната фаза на проекта „Практични финанси“, която се състоя през втория срок на учебната 2017/2018 г. 550 ученици от 16 града в страната са преминаха през обучение по финансова грамотност. Броят на новите ученици, които са включени в същинската фаза на проекта през текущата учебна година възлиза на 1050.

Наблюденията от реализацията на пилотната фаза показват висок интерес на обучаемите към проблематиката и осъзнаване на нейната важност. Преподавателите споделят, че участието в курса допринася за развиване на нов начин на мислене и повишава отговорността на учениците към планиране на собственото им бъдеще. 

11 ученици, участвали в пилотната фаза са прекратили участието си в курса по „Практични финанси“ през втория срок на учебната 2017-2018 г. Причините за това са по-скоро от личен характер и произтичат от това, че тези ученици са били лично възпрепятствани да посещават занятия, които са организирани под формата на извънкласна дейност. Включването на курса „Практични финанси“ като избираеми или факултативни учебни часове на училищния учебен план би решило този проблем за в бъдеще, като часовете по финансова грамотност могат да бъдат предварително заложени в учебната програма.

Въвеждането на темата за финансовата грамотност като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка би добавило стойност към образователния процес в гимназиален етап. Курсът „Практични финанси“ надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт на общообразователната подготовка и осъществява интердисциплинарни връзки с предмети като технологии и предприемачество, математика, български език и литература, гражданско образование, като заедно с това развива ценни житейски умения.

Както през пилотната за курса учебна година, така и през настоящата, се наблюдава и тенденция по инициатива на самите учители или поради изявен интерес от страна на учениците в някои училища „Практични финанси“ да се преподава и извън границите на проекта – общо петима преподаватели от страната ще работят с близо 70 ученици – като индивидуална инициатива на училищата да въведат програмата и без да са участници в проекта.

Какъв е опитът на "Джуниър Ачийвмънт" с подобно обучение в други държави? Ако сравните финансовата грамотност на учениците в тях и в България, до какви изводи стигате?

Милена Стойчева: JA, като световна мрежа с присъствие в 123 страни, 40 от които в Европа, създава и предоставя образователно съдържание в сферата на предприемачеството, финансовата грамотност и уменията за работа. Във всички програми на организацията и по света, и в България, са преплетени 3-те основни образователни направления – в България конкретно "Джуниър Ачийвмънт" присъства в училищата и университетите с над 15 образователни курса и програми, 4 от които са конкретно свързани с финансите и по-точно личните финанси, като област на знанието.

От Европа България, заедно с Малта и Испания са страни, където "Джуниър Ачийвмънт" има много добро партниране с финансовия сектор в предоставянето на образователно съдържание по лични финанси. Бизнес ментори влизат в клас и подпомагат учителите в преподавателския процес, като така сближават теорията и практиката.

В последните няколко години JA Bulgaria проведе обширни научни изследвания в областта на финансовата грамотност. Ето и някои от основните изводи:

- Учениците от всички етапи на образователния процес показват недобре структурирани знания и липса на разбиране по темата за финансовата грамотност. Най-слаби са знанията свързани с доходите. (Представително проучване, 2016 г., JA България в партньорство с ОИСР, МОН, NN, "Уникредит Булбанк", Mastercard);

- Българските домакинства показват висока степен на финансова уязвимост и ниска степен на финансова грамотност; проблемът е още по-сериозен, тъй като анкетираните имат погрешна самооценка на нивото на финансовата си грамотност (Представително проучване, 2017 г., JA в партньорство с MetLife);

- Учителите са убедени, че финансовата грамотност трябва да бъде преподавана в средните училища, още от началния етап на образование, но само 10% от тях смятат, че са добре подготвени да преподават предмет, свързан с финансови понятия (Фокус групи с учители, 2016, JA in Партньорство с ОИСР, Министерство на образованието и науката България, NN, Уникредит Булбанк, Mastercard).

Обучението се провежда след часовете по учебна програма. Как успявате да задържите интереса и вниманието на децата - след 6 или 7 учебни часа те вероятно са изморени и се разсейват лесно?

Ралица Захариева: За мен най-ефективният подход беше да вкарам децата в реална ситуация, да оставят учебниците настрани и да започнат да мислят, а не да им преразказвам учебника – него могат да си го прочетат и вкъщи. Затова и използвах колкото е възможно повече игри. Например, един ученик играе кредитен консултант, а друг – клиент. „Банковият служител“ започва да разпитва „клиента“ каква е целта на кредита, какви са доходите му, какви други кредити изплаща и така нататък. Тези дискусии се оказаха много полезни, защото така „кредитополучателят“ започва да си отговаря на въпроси, с които ще се сблъска в живота като: „Наистина ли се нуждая от кредит в този момент или в такъв размер“, „Дали не е по-добре да отложа вземането на кредит“, „Дали тази вноска не е твърде голяма“ и много други, които би си задал всеки човек, отговорен към управлението на личните си финанси.

Кои са темите от помагалото за ученика, към които децата проявяват най-голям интерес? Какви въпроси задават? От какво се интересуват най-много? Как си го обяснявате?

Ралица Захариева: Според мен най-голям интерес децата проявиха към модерните финансови инструменти и възможностите, които тези продукти им предоставят. Разбира се, кредитната карта им беше сред фаворитите, защото отваря един съвсем нов свят. За учениците възможността за онлайн пазаруване е особено примамлива и тук ние като ментори трябваше да им обясним, че придобиването на желана вещ на добра цена носи, както радост, така и отговорност, защото парите за покупката все пак ще трябва да се изплатят и отново идва въпросът за отговорното потребление. Тук им разяснихме и основни критерии, по които да избират кредитната си карта – да е с максимално дълъг гратисен период, да дава възможност за пазаруване на стоки без лихва да е възможно най-малка минимална вноска и така нататък. Естествено, тя трябва и да е модерна – да може да се плаща безконтактно и най-вече – да се ползва в целия свят.

Много си говорихме и за разликата между кредитна карта и потребителски кредит. Мисля, че децата повече харесаха картата ,тъй като тя дава повече гъвкавост и вариативност при обслужване. Определено идеята да разполагат с пари по всяко време, сами да определят колко да изплатят и да пазаруват през интернет им допадна. В същото време потребителският кредит е предефиниран и си обвързан с условията му за целия срок на договора, което няма как да поблазни тийнейджърите. Но пък научиха, че това е добро решение за големите проекти, които им предстоят в живота.

Къде учениците срещат затруднения? Кое от материята е най-предизвикателно за преподаване от гледна точка на учителя?

Ралица Захариева: Според мен най-сложни им бяха финансовите инструменти, които са гъвкави и чиято употреба може да е различна в различни ситуации. Тук дойде нашата роля да им дадем решение. Най-важното е човек да познава финансовата си ситуация и да управлява разумно приходите и разходите си и да може да планира. Затова и обяснихме на учениците, че колкото по-отрано свикнат да си правят личен бюджет и да го спазват, толкова по-добре ще се справят с парите в бъдеще. Не е необходимо да чакат да започнат работа – бюджет може да се прави и за джобните.

В тази връзка се постарах да им дам реални примери за планиране. Такава ситуация може да е училищна екскурзия или предстоящ рожден ден на близък приятел. И двете са допълнителен разход като в единия случай ще им трябват джобни за подаръци и сувенири, а в другия за хубав подарък. Ако човек знае кога ще се случи подобно събитие и го предвиди в бюджета си, ще може да започне да заделя пари за него отрано. Например, ще се откаже от покупка за себе си и ще сложи парите в перо „Подарък за рожден ден“, а след партито, със следващата стипендия или джобни, ще си купи отложения предмет.

Тук разяснихме и кога може да се ползва кредит за запълване на бюджетни „дупки“. Това отново трябва да стане при добро планиране на времето за изплащане на кредита или погасяване на сумата по кредитната карта, така че да не наруши стандарта на живот от една страна, и да не доведе до изпадане в състояние на свръхзадлъжнялост от друга. Според мен точно умението за разумно управление на парите е най-важното, което трябва да усвоят учениците. Това ще е от полза за всичко – децата ще пораснат като разумни потребители, които ще могат да се радват на добър стандарт на живот, а от друга ние като финансова институция ще можем да подкрепим плановете им, защото ще виждаме срещу себе си отговорни хора, с които ще можем да изградим дългосрочни отношения.

За JA България

Вече 20 г. JA България е водеща международна организация у нас, с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. JA използва т. нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и разработването на политики в областта на образованието и предприемачеството. JA България е член на JA Worldwide и JA Europe и годишно достига до 30,000 ученици и студенти от 450 населени места в страната.