Кризите отложиха деня на данъчната свобода за 26 май

OFFNews Последна промяна на 25 май 2022 в 15:40 985 0

Денят на данъчната свобода за 2022 г. настъпва на 26 май.

Снимка pexels.com

Точно 146 дни работим за държавата през 2022 г., изчисли Институтът за пазарна икономика. Денят на "данъчната свобода" настъпва утре, на 26 май.

Сметките са направени на база заложените в държавния бюджет за 2022 г. 57 милиарда лева за публични разходи. За изработването им са необходими поне 146 дни, пишат от ИПИ. Броят им отговаря на приходи по консолидираната фискална програма в размер на 40% от БВП на страната.

През последните 2 г., в резултат на по-високите нива на преразпределение през бюджета, датата на данъчната свобода у нас се измести от средата към края на месец май. Непосредствено преди пандемията нивата на преразпределение са от порядъка на 36-37% от БВП на страната, а бюджетното салдо е около нулата, но след нея през 2020 г. се наблюдават нарастваща роля на държавата и сравнително високи нива на бюджетен дефицит.

Средносрочната бюджетна прогноза на страната предвижда консолидираните приходи да се задържат на нива около 40%, а бюджетният дефицит да остане около или дори над 3% от БВП поне до 2024 г. Това означава, че денят на данъчната свобода ще се задържи в края на май и в следващите години.

През 2022 г. в бюджета е заложен дефицит в размер на 5,9 млрд. лв. (4,1% от БВП на страната). Те се равняват на над 15 дни за отработване. Това са допълнителните дни, през които икономиката би работила само за бюджета, ако трябваше да покрие и планирания дефицит.

"Наричаме ги дни за отработване, тъй като дефицитът в крайна сметка тежи върху данъкоплатците – макар и отложено в бъдещето" - разясняват от ИПИ.

Заедно с това България получава безвъзмездна помощ от европейските граждани. Заложените постъпления от бюджетна на ЕС са над 5,1 млрд. лв. Трансферите от ЕС на практика ни спестяват близо 13 дни работа за държавата.

Официалната дата на данъчната свобода – 26 май - отчита всички приходи, в т.ч. „приноса“ на европейските данъкоплатци.

И през тази година основно ще работим за да платим две основни групи от данъци. Общо за преките данъци и социалните и здравните осигуровки са ни нужни близо 58 дни – 24 дни за преките данъци и 34 дни за осигурителните фондове. За косвените данъци са ни нужни 54 дни, като близо 38 дни са само за приходите от ДДС. Имуществените данъци, които са ключов приходоизточник за общините, ни отнемат малко над 3 дни. За неданъчните приходи са ни нужни 18 дни, като тук най-голяма тежест имат постъпленията от различните такси за граждани и бизнес.

Предстоящата актуализация на бюджета през тази година, в т.ч. приемането на т. нар. мерки срещу инфлацията, най-вероятно ще промени основните бюджетни показатели и е възможно да измести още деня на данъчна свобода. Високата инфлация, която влияе както на приходите в бюджета, така и на номиналния размер на БВП, също ще окаже своя ефект върху изчисленията на база заложеното в бюджета. Въпреки това, по-високите нива на преразпределение остават водещата новина по отношение на данъчната свобода. Най-голямата тежест традиционно пада върху работещите, за които данъчната свобода ще настъпи в началото на лятото.

Всеки може да изчисли своя Ден на личната данъчна свобода на специализираната страница "Моите данъци".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови