КФН проверява лица и медии, разпространили слухове и лъжи срещу ПИБ, КТБ и Булгартабак

Александра Маркарян Последна промяна на 27 юни 2014 в 16:14 11504 1

Комисията за финансов надзор започна проверка на "множество лица и медии", които са правили подвеждащи изявления или са разпространили слухове и неверни или заблуждаващи новини относно Първа инвестиционна банка, Корпоративна търговска банка и Булгартабак холдинг.

Това се казва в съобщение на КФН, изпратено до медиите днес.

Проверката е за нарушение на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Тя е по чл. 11, с който се забранява манипулирането на пазара на финансови инструменти, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3, която гласи: "Манипулиране на пазара на финансови инструменти е разпространяването чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез Интернет, или по какъвто и да е друг начин на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини, когато лицето, което разпространява информацията, знае или е длъжно да знае, че информацията е невярна или подвеждаща".

Санкцията е глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв. за физически лица и до 100 хил. лева за юридически, ако деянието не съставлява престъпление.

Ето какво се казва в прессъобщението на КФН:

"Комисията за финансов надзор (КФН) извършва проверки относно административни нарушения на разпоредбите на чл. 11, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, изразяващи се в разпространяване чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез Интернет на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини. 

Проверките се извършват срещу множество лица и медии, които са правили изявления и коментари по отношение на публичните дружества – „Първа инвестиционна банка” АД, „Корпоративна търговска банка” АД и „Булгартабак холдинг” АД през последните няколко седмици пред различни медии. В момента се установява кръга на всички лица, чиито изказвания могат да бъдат квалифицирани като подвеждащи и създаващи невярна или подвеждаща представа за финансовото състояние на дружества, търгувани на „Българска фондова борса – София” АД.

Съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, глобите за манипулация на пазара, разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини са от 20 000 до 50 000 лв. за физически лица, ако деянието не съставлява престъпление, а за юридически лица санкцията е от 50 000 до 100 000 лв."

КФН призова медиите да проявят отговорно поведение и да спрат разпространението на мнения, както и потребителски коментари под материали, отнасящи се до публични дружества, които биха могли да създадат невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини.

КФН ще бъде безкомпромисна спрямо лица и медии, чиито изказвания и публикации са неверни и почиват на слухове и дестабилизират финансовата система.

В случай на установяване на данни за извършени престъпления срещу финансовата система, ще бъде сезирана Прокуратурата на Република България. След приключване на проверките и съответните административно-процесуални действия КФН ще уведоми обществеността.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови