КЕВР намали цените на природния газ за първото тримесечие на 2020 г.

OFFNews Последна промяна на 20 май 2020 в 15:27 4234 0

Комисията енергийно и водно регулиране (КЕВР) преизчисли цените на руския природен газ със задна дата и за първото тримесечие на 2020 г.

Тези промени от август 2019 г. до март 2020 г. трябваше да се случат заради новия договор между "Булгаргаз" и "Газпром експорт". В рамките на няколко седмици КЕВР прие намалението на цените за целия период. 

В началото на март месец бе обявено, че от "Газпром" намаляват цената на газта с над 40%. Това дойде след антимонополното решение на Европейската комисия и двустранните преговори. Малко след това стана ясно, че новата ценова формула ще се прилага ретроактивно, считано от 5 август 2019 г. "Булгаргаз" съобщи, че ще възстанови на клиентите си пари със стара дата, но това ще отнеме до 3 месеца.

Цената за януари 2020 г. намалява с 14.12%, за месец февруари 2020 г. - с 23.23%, а за март 2020 г. - с 31.65%.

След тези преизчисления на цената общественият доставчик на природен газ трябва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

КЕВР обявяви ежемесечните намаления на цената на синьото гориво в три различни решения днес.

За периода 1 януари - 31 януари 2020 г. КЕВР утвърди цената на природния газ да бъде 37,82 лв./MWh, в сравнение с цената за януари 2020 г., утвърдена с решението на регулатора от 01 януари 2020 г., намалението е с 6,22 лв./MWh или с 14,12%.

За периода 1 февруари 2020 г. – 29 февруари 2020 г. цената, която регулатора прие е 33,81 лв./MWh, в сравнение с цената за февруари 2020 г., утвърдена по-рано намалението е с 10,23 лв./MWh или с 23,23%.

За периода 01 март 2020 г. – 31 март 2020 г. утвърдената цена на природния газ е в размер на 30,10 лв./MWh, в сравнение с цената за март 2020 г., утвърдена с решението в началото на годината, намалението е с 13,94 лв./MWh или с 31,65%.

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

В цените за всички месеци се включва и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови