ИАНМСП запозна бизнеса с възможностите за участие в търговски мисии, бизнес форуми и конференции по проект за 750 предприятия

Mачмейкинг платформа ще спомага за намирането на бизнес партньори на родните фирми с компании от цял свят

OFFNews Последна промяна на 30 юли 2020 в 17:00 2199 0

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия запозна представителите на българския бизнес с възможностите за участие по договор № BG16RFOP002-2.052-0001-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG16RFOP002-2.052 "Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия. Приоритетна ос 2: "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020 г." в изпълнение на проект с наименование "Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи" с общ бюджет 2 100 000,00 лв.

По време на пресконференция, провела се в сградата на ИАНМСП, Борислав Димитрачков, директор на дирекция "Интернационализация на МСП" и ръководител на проекта, и Боряна Минчева, началник на отдел "Международни прояви и сътрудничество" и координатор на проекта, запознаха представителите на родния бизнес от секторите ИКТ, строителство, машиностроене, финтех, стартъп и други, както и медии и други заинтересовани страни с възможностите, които предлага проектът, който по индикативна програма има възможност да подкрепи близо 750 предприятия да участват в бизнес събития в страната и чужбина с цел реализиране на продукция и създаване на бизнес партньорства.

Проектът предвижда изпълнение на две основни дейности:

1. "Организиране на търговски мисии в чужбина", по която се очаква осъществяването на 15 търговски мисии в чужбина с участието на 150 български малки и средни предприятия;

2. "Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства", по която ще бъдат организирани 22 бизнес прояви с участието на 600 български предприятия;

"Проектът цели да насърчи интернационализацията на българската икономика, като значително улеснява достъпа до целеви външни пазари, където родния бизнес може устойчиво да реализира своята продукция. Част от пазарите, които ще бъдат таргетирани за изпълнение на чуждестранните мисии, ще се определят от наскоро представения анализ, изготвен от Института за пазарна икономика по поръчка на ИАНМСП, за определяне на потенциалните пазари за експортен растеж на родните компании по сектори", заяви Димитрачков.

От своя страна Минчева представи презентация, с която информира, че освен чрез събития, проектът ще даде възможност за ефективно намиране на нови бизнес партньори благодарение на онлайн мачмейкинг платформа, която ще позволи на българските компании да намерят възможно най-подходящите бизнес партньори в рамките на дадено международно събитие.

"Като стратегически пазари определихме тези на Европа, най-вече с приоритет Европейския съюз, Близкия Изток и Източна Азия", допълни тя. 

"Секторите електроника и машиностроене, дървообработване и мебелна промишленост, медицинско оборудване и консумативи, парфюмерия и козметика, хранително-вкусова промишленост, информационни и комуникационни технологии, автомобилостроене, текстил и облекло са тези, идентифицирани като сектори с най-висок експортен потенциал", обясни Минчева. 

"Екипът професионалисти, който работи по проекта, е с много богат опит, тъй като Агенцията традиционно организира бизнес форуми, конференции и други нетуъркинг събития, често провеждани в рамките на официални чуждестранни посещения в страната, както и търговски мисии в чужбина и може да съдейства ефективно на родния бизнес", заяви координаторът на проекта, и допълни, че мисиите и събитията по проекта ще бъдат изпълнени с оглед ситуацията около разпространението на COVID-19, която възпрепятства провеждането на редица важни търговски и бизнес събития по цял свят.

За да спомогнат за преодоляването на икономическите последствия от COVID-19, ръководството на агенцията и проекта взе решение да отпадне и предвиденото съфинансиране от страна на фирмите, като проектът ще покрива 100% от разходите по участието на родните МСП в проявите по проекта, информираха още представителите на проекта и ИАНМСП.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови