Годишен ръст на цените в производството на ток, парно и газ от 82.7%

4% ръст на икономиката ни, износът скочи с над 32 на сто

OFFNews 04 юли 2022 в 13:55 1796 1

Столичният бул. Витоша

Снимка БГНЕС/Благой Кирилов

Столичният бул. Витоша

Ръст в икономиката на страната отчита Националният статистически институт през първото тримесечие на 2022 г. на годишна база. За година Брутният вътрешен продукт се е увеличил с 4%, а спрямо четвъртото на 2021 г. - с 0.8%, сочат предварителните данни. Той възлиза на 32.807 млрд. лева. На човек се падат 4 800 лв.

Растат поръчките от чужбина - по оценки на мениджърите на предприятията. Увеличението за един месец (май-юни) е с 4.8%.

Износът ни се е увеличил с близо една трета за година. Той е на стойност 3.916 млрд. евро за април 2022 г. и нараства с 958.6 млн. евро (32.4%) в сравнение с април 2021 г. (2. 957 млрд. евро). За периода януари - април 2022 г. износът е 14.349 млрд. евро (19.1% от БВП) и нараства с 3.544 млрд. евро (32.8%) в сравнение със същия период на 2021 г. (10.805 млрд. евро, 15.9% от БВП). Износът за периода януари - април 2021 г. нараства на годишна база с 19.1%.

Вносът за април е 4.142 млрд. евро и нараства с 1.179 млрд. евро (39.8%) спрямо април 2021 г. (2.962 млрд. евро). За януари - април 2022 г. той е 15.696 млрд. евро (20.9% от БВП) и нараства с 4.374 млрд. евро (38.6%) спрямо същия период на 2021 г. (11.322 млрд. евро, 16.7% от БВП). Вносът за периода януари - април 2021 г. нараства на годишна база с 19.6%.

Доверието в промишлеността се повишава през юни спрямо май с 3 пункта. През април календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16.9% спрямо съответния месец на 2021 г. по предварителни данни. На годишна база ръст има в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19.8%, преработващата промишленост - със 17.8%, и при добивната промишленост - със 7.0%.

През април 2022 г. в сравнение с януари 2022 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 1.3 пункта и достига 76.3%.

Според бизнес анкетите 30.2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2022 г. нараства с 47.7% в сравнение със същия месец на 2021 г. Ръстът при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е с 82.7%, в преработващата промишленост - с 30.3%, и в добивната - с 13.7%.

По данни от бизнес анкетата през юни 29.7% от мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца.

Доверието на потребителите намалява с 4.9% през април спрямо три месеца по-рано. Хората са песимисти за икономиката през следващите 12 месеца.

За година строителната продукция намалява с 2.4% през април 2022 г. При гражданското строителство спадът е с 4.1%, а при сградното - с 1%.

Оборотът в търговията на дребно през април е с 5.7% над равнището на същия месец на 2021 г. Увеличение има при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 10.0%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 9.7%). Свива се търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.1%).

При индивидуалното потребление има ръст с 6.5% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2021 г.

През първото тримесечие работещите у нас са 3.068 млн. души - 1.632 млн. мъже и 1.436 млн. жени. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. те се увеличават с 1.3%. Относителният дял на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 52.7%, като при мъжете този дял е 58.6%, а при жените - 47.3%.

Безработни са 158.7 хил., от които 84.3 хил. (53.1%) са мъже и 74.4 хил. (46.9%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. те намаляват с 45.3 хил., или с 22.2%. Коефициентът на безработица намалява с 1.4 процентни пункта и достига 4.9%. Коефициентът на безработица намалява с 1.7 процентни пункта при мъжете и с 1.1 процентни пункта при жените и през първото тримесечие на 2022 г. стойността му e еднаква за мъжете и жените.

През първото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час нарастват с 12.7% спрямо първото тримесечие на 2021 г. В индустрията увеличението е с 16.0%, в услугите - с 14.7%, и в строителството - с 10.7%.

През март 2022 г. средната заплата е 1 668 лева - нараства с 8.0% в сравнение с предходния месец и се повишава с 11.2% спрямо март 2021 година.

Преките инвестиции в чужбина за април 2022 г. нарастват с 18.2 млн. евро при увеличение с 20.4 млн. евро за април 2021 г. Салдото е положително в размер на 248 млн. евро при положително от 67.7 млн. евро за април 2021 г.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през първото тримесечие на 2022 г. е отрицателно. Износът се увеличава с 6.5%, а вносът - с 13.5% в сравнение с първото тримесечие на 2021 г.

През май 2022 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 13.4% в сравнение със същия месец на 2021 г. Най-голямо увеличение е при транспорта - с 25.9%, а най-голямото намаление е при съобщенията - с 0.3%.

През първото тримесечие на 2022 г. индексът на цените на жилищата нараства с 11.5% в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Кредитите за домакинствата са 30.562 млрд. лв. (20.8% от БВП) в края на май 2022 година.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови