Дефицитът за 2014 г. е бил над 3 млрд. лв.

OFFNews Последна промяна на 23 септември 2015 в 13:09 2519 2

Дефицитът за 2014 г. е бил над 3 млрд. лв.

3.073 млрд. лв. е дефицитът за 2014 година, показва отчет на правителтвото за изпълнението на бюджета за миналата година. Дефицитът представлява 3.7% от брутния вътрешен продукт (БВП), което надвишава изискването да не надвишава 3%. В доклада на Финансовото министертво обаче се посачва, че дефицитът на сектор „Държавно управление” за 2014 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA 2010) на начислена основа съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга е в размер на 2,8% от БВП, което съответства на разпоредбите на чл. 25, ал. 2 на Закона за публичните финанси.

Данните показват, че фискалният резерв към 31.12.2014 г. е 9,2 млрд. лв., в т.ч. 8,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Приходите и помощите по КФП за 2014 г. са в размер на 29 409,1 млн. лв., което представлява 98,1% от годишните разчети, а представени като относителен дял в БВП – 35,8% от БВП. Данъчните приходи за годината възлизат на 23 027,8 млн. лв., което представлява 98,8% изпълнение на разчета към ЗДБРБ за 2014 г. или 28% от БВП. В структурно отношение приходите от социално и здравноосигурителни вноски надвишават разчета за годината и в голяма степен компенсират изоставането при постъпленията от ДДС, с което данъчните приходи по КФП са близки до актуализираните разчети. Приходите в частта на преките данъци са в размер на 4 275,9 млн. лв. или 99,9% от планираните за годината и 5,2% от БВП. Приходите от косвени данъци са в размер на 11 480,8 млн. лв., което представлява 96,2% от актуализирания годишен разчет и 14% от БВП.

Социалните и здравно-осигурителните вноски за 2014 г. са в размер на 6 448,8 млн. лв. или 102,7% спрямо планираните за 2014 г. и 7,8% от БВП. Приходите от други данъци (вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на 822,3 млн. лв., или 101,5% спрямо годишните разчети. Неданъчните приходи са в размер на 3 459,9 млн. лв., (100,7% спрямо разчета към ЗДБРБ), а приходите от помощи – 2 921,4 млн. лв. (90,3% от разчета за годината). Спрямо 2013 г. данъчните приходи и помощите са нараснали съответно с 2,9% и 10 на сто. Неданъчните приходи са с 12,4% по-малко, което се дължи на базов ефект от постъпили приходи с еднократен характер през 2013 г. (от дивидент за държавата и присъдени суми в полза на държавата).

Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по консолидирания бюджет за 2014 г., представляват 39,5% от БВП, а общият им размер е 32 482,0 млн. лв. или 98,2% от годишния разчет. Спрямо 2013 г. общо разходите по консолидирания бюджет са по-високи с 6,8%, или 2 064,1 млн. лв., което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст на социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 23,8% (875,8 млн. лв.) спрямо 2013 г., а социално и здравноосигурителните разходи – със 7,5% (942,9 млн. лв.) спрямо отчетените за 2013 г.

Текущите нелихвени разходи по КФП за 2014 г. възлизат на 26 005,3 млн. лв. (101,3% спрямо разчета за годината и 31,7% от БВП), лихвените плащания – 579,9 млн. лв. (86,6% от планираните за 2014 г. и 0,7% от БВП), и капиталови разходи (вкл. прираста на държавния резерв) – 4 942,0 млн. лв. (84,5% от планираните за годината и 6% от БВП).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на 2014 г. от централния бюджет, възлиза на 954,9 млн. лв. (1,2% от БВП), което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)1150/2000.

Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2014 г. (ДФГУДПС) и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2014 г., които също ще бъдат внесени в Народното събрание. Отчетните данни сочат общ паричен ресурс към 31.12.2014 г. по сметка на ДФГУДПС в БНБ в размер на 2 445,4 млн. лева. Наличността на 01.01.2014 г. е в размер на 2 332,0 млн. лв., като през годината с трансфер от централния бюджет са предоставени 113,4 млн. лева. По отношение на държавния дълг предвидените законови ограничители са спазени, като размерът на държавния дълг към 31.12.2014 г. е 22,1 млрд. лв. или 98,2% от заложения лимит за максималния размер на държавния дълг към края на 2014 г. в ЗДБРБ за 2014 г. (22,5 млрд. лв.).

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

23.09 2015 в 15:12

Няма как при управление на неграмотно, некомпетентно и престъпно правителство дефицитът да е по- малък

23.09 2015 в 14:16

комунистите от всички партии ни е*аха мамата.