Да обучаваш и да вдъхновяваш

Как развиваме, поддържаме и предаваме нататък знанията, уменията и ценностите, които ни правят силни и успешни

OFFNews Последна промяна на 10 декември 2019 в 15:41 1497 1

Fibank стартира реализирането на нова инициатива за развитие на човешкия капитал – „Програма за развитие на вътрешни обучители“.

Инициативата е част от комплексните мерки и интегрирани решения, създавани и въвеждани от дирекция „Управление на човешкия капитал“ и ръководството на Банката, насочени към утвърждаване на мотивираща и позитивна работна среда и към развитие на позициите на Fibank като отговорен и предпочитан работодател.

Една от водещите цели на Програмата е повишаване интензивността и ефективността на процеса на обучение в Банката чрез съвкупност от дългосрочни мерки, фокусирани върху усъвършенстване на знанията и уменията на вътрешнобанкови обучители за качествено обучение на служители. Друга важна цел на Програмата е създаване на условия за още по-бързо и резултатно навлизане в работата на новите служители и за гарантиране на позитивно адаптиране към корпоративните норми и ценности, в контекста на непрекъснато обновяващия се екип на Банката. Не по-малко значим планиран резултат от този нов проект е и повишаване мотивацията и удовлетвореността на вътрешните обучители чрез инвестиция в тяхното развитие, отличаване на приноса им, създаване на принадлежност към престижна общност от високо ценени професионалисти.

В обхвата на „Програма за развитие на вътрешни обучители“ се включват служители от дирекциите в Централно управление и от всички клонове на Банката в София и страната, разпределени в две целеви групи: служители, водещи групови обучения и служители, обучаващи на работното място.

Като начало в Програмата са включени за участие общо 135 служители на Fibank. От тях 45 служители ще бъдат подготвяни за тренери в групови обучения. Те са номинирани и избрани на база компетенциите им, свързани с висок професионализъм в работата и успешно представяне като обучители и презентатори във вътрешнобанкови семинари. Останалите 90 служители от целевата група на Програмата ще бъдат развивани като ментори, обучаващи на работното място – това са служители с богат и комплексен практически опит във фронт офис обслужването на клиенти, продажба на продукти и услуги, банкови операции и касова дейност. Служителите, включени в Програмата, са идентифицирани и номинирани на база висока оценка и препоръки от техните ръководители и при заявена лична мотивация за участие. Оценени са по критерии, свързани с устойчиво високо ниво на трудово представяне и резултатност в работата, личностни качества, необходими за успешно справяне с ролята на обучител в корпоративна среда, принадлежност и лоялност към Fibank, отговорност, съзнателност и етичност в работните взаимоотношения. На следващ етап от развитие на Програмата се предвижда разширяване обхвата от длъжности и служители, включени в нея.

Мерките за развитие на знанията и уменията на вътрешните обучители ще бъдат реализирани чрез провеждане на различни обучителни активности за двете отделни целеви групи – с основни теми „Умения за водене и подготвяне на групови обучения“ (Train the trainers) и „Умения за обучаване на служители на работното място“ (Mentoring). Обученията ще се провеждат в периода декември 2019 г. – февруари 2020 г. – в партньорство с фирма външен изпълнител с доказано успешен опит при реализиране на обучителни програми и инициативи в областите, предвидени в проекта. Двете обучителни програми са изцяло практически ориентирани и са създадени със съвместните усилия на дирекция „Управление на човешкия капитал“ и външните партньори от фирмата-изпълнител.

Други мерки и дейности, планирани в „Програма за развитие на вътрешни обучители“ са насочени към утвърждаване престижа на общността от вътрешни обучители чрез популяризиране на Програмата, провеждане на ежегодни семинари и други събития за общността, обучения за опресняване и развитие на компетенциите. Всеки вътрешен обучител, който стане част от ядрото тренери, подготвяни и развивани в Програмата, ще получи различни допълнителни възможности за изява и развитие – участие в значими за Банката инициативи и проекти, осигуряване на предимство при кандидатстване във всички мотивационни, recognition и квалификационни програми, развивани от дирекция „Управление на човешкия капитал“, предимство при възможности за професионално и/или кариерно развитие, положителни референции във вътрешни подбори, допълнителен позитив при годишна оценка на трудовото представяне.

„Програма за развитие на вътрешни обучители“ е още един действен израз на визията и политиката на ръководството на Банката за въвеждане на целенасочени инициативи и практики, добавящи стойност и полза за бизнеса на Fibank чрез инвестиция в най-ценния актив на Банката – хората и екипите. Сред непосредствените очаквани ползи от Програмата е постигане на задълбочено и устойчиво усвояване и ефективно и мотивирано прилагане на нови знания и умения от страна на обучаваните служители, водещо до по-висок индивидуален принос към постигане на целите на Банката.

С реализирането на „Програма за развитие на вътрешни обучители“ Fibank затвърждава позициите си на иновативна банка, лидер в прилагането на решения, съчетаващи стремеж към нарастваща ефективност и високо качество на работата на своите служители, с грижа за развитието на тяхната персонална компетентност и мотивация, като задължителни предпоставки за запазване и повишаване на удовлетвореността на клиентите на Банката.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

2000

1

KalugerovaM

10.12 2019 в 16:05

Мотивацията на персонала е най-важна за тяхната продуктивност. А ето и решението.