Д-р Даниел Павлов, БАБХ: Заради АЧС дивите свине у нас намаляха с 50%

Съчетанието на мерките за биосигурност и личната заинтересованост е ключово в борбата с африканската чума по свинете, смята експертът

Станко Гогев 27 септември 2022 в 13:45 1752 0

Д-р Даниел Павлов
Д-р Даниел Павлов, БАБХ.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) провежда за трета година мащабна кампания сред европейските фермери в 18 държави за повишаване на осведомеността относно африканската чума по свинете (АЧС). За значението и предизвикателствата в борбата със заболяването разговаряме с д-р Даниел Павлов, експерт от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) - партньор на кампанията.

Д-р Павлов, какво представлява африканската чума по свинете и опасна ли е тя за хората?

Африканската чума по свинете е особено опасно заразно вирусно заболяване, което засяга домашната и дивата свиня, но е без риск за здравето на човека. През последните години болестта се превърна в значителна заплаха за сектора свиневъдство, а популацията от диви свине в България бележи спад с до 50%. Болестта доведе до огромни загуби и драстични социално-икономически последици. Все още няма ефективна ваксина, което не само влияе негативно върху здравето на животните и хуманното отношение към тях, но и оказва вредно въздействие върху биологичното разнообразие и поминъка на земеделските стопани.

Каква е ситуацията със заболяването у нас и защо то е икономически значимо за страната ни?

От възникването на болестта през 2018 г. се засегнаха всички региони на страната при диви свине, като понастоящем АЧС се разпространява на местата с по-висока гъстота на дивата популация. През последната година, вследствие на правилната стратегия за борба със заболяването, има видим спад в разпространението му, вкл. в констатираните огнища при домашни прасета. Така след пика през 2019 г. и началото на 2020 г., когато бяха засегнати и голям брой индустриални ферми в страната, през 2021 г. и 2022 г. огнища има предимно в задни дворове, като през тази година те са само две и са регистрирани през януари. Трябва да се отбележи обаче, че зимният и летният сезон са изключително критични по отношение на риска за домашните стопанства. Изобщо наличието на вирус в околната среда (каквито са обстоятелствата, предвид разпространението му все още при дивите прасета) е константна заплаха и за свиневъдния сектор.

Свиневъдството у нас е доста добре развито, като задоволява както националните потребности и има възможност за износ в рамките на ЕС и трети страни. Когато се регистрира огнище на африканска чума по свинете, страната ни попада в зони с рестрикции съгласно законодателството на Съюза, при които възможността от търговия с прасета и продукти от тях е ограничена, дори от определени територии - забранена, което води до преки и косвени загуби.

Кои са най-важните стъпки в борбата с АЧС в България?

Най-важна в борбата с АЧС е сътрудничеството между всички заинтересовани страни – държавните институции, отговорни за здравето на животните и опазването на околната среда, представителите на свиневъдния сектор, неправителствените организации, ловците, българските граждани и др. Поради липса на ваксина срещу болестта, следва да се разчита на други мерки за превенция. Най-ефективната е биосигурността, към която следва да са насочени и усилията на всички стопани, оглеждащи свине – както екстензивно, така и в големи свинекомплекси. Тя представлява комплекс от „бариери“, които в комбинация помежду си намаляват рисковете от навлизане (а и от последващо разпространение) в стопанството.

Как фермерите и ловците могат да допринесат за превенцията и борбата със заболяването

Правилното прилагане и спазване на националното и европейското законодателство, изпълнението на процедурите за биосигурност са ключов фактор при превенцията и борбата с болестта АЧС.
Съблюдаването на малки, но важни стъпки може да се окаже ключово за предпазването на едно стопанство:
- смяна на дрехи и обувки преди влизане при свинете;
- измиване и дезинфекция;
- ограничаване на контакта с диви свине;
- изхранване с фураж, който е престоял достатъчно време, за да е безопасен за свинете.

В допълнение на ключовите аспекти, свързани с домашните свине, ловците следва да спазват следните минимални изисквания:
- измиване и дезинфекциране на обувки, облекло, транспортни средства, съоръжения и машини на обособените за целта места;
- да не се изхвърлят остатъци от храна и отпадъци в околната среда;
- правилно съхранение на труповете на диви свине след отстрел до излизане на резултатите за АЧС и трихинелоза;
- унищожаване на месото от диви свине с положителен резултат;
- след пребиваване в горски или в земеделски територии, да се ограничи достъпът до домашни свине поне 48 часа.

Разкажете повече за партньорството на БАБХ в кампанията на ЕОБХ за борба с АЧС?

Българската агенция по безопасност на храните, в частност дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение“, е компетентният орган, който успешно прилага и изпълнява стратегията на ЕС и националната стратегия за борба с болестта африканска чума по свинете (АЧС). Работим със своите партньори, представители на индустрията и експерти, за да подкрепим усилията за предотвратяване и контрол на това опустошително заболяване по свинете. БАБХ има пряко отношение, включително чрез областните си дирекции, в ликвидирането на огнищата на АЧС и ограничаването на болестта, като провежда регулярен надзор на домашната и дивата популация свине, официалния контрол върху биосигурността, ветеринарния надзор в свиневъдните стопанства, движенията на свине. Агенцията участва и в редица срещи, свързани със законодателната рамка по отношение на болестта, вкл. и на ниво ЕС, както и в експертни работни групи с международни организации и институции.

Кампанията „Да спрем африканската чума по свинете“ има за цел да повиши осведомеността на земеделските стопани, ветеринарните лекари и ловците, като предостави общи познания за АЧС, които могат да бъдат споделени от националните, регионалните и местните организации на практикуващите ветеринарни лекари. Кампанията има за цел също така да се съкрати времето за съобщаване за заболяването и да се допринесе за предотвратяване на разпространението на болестта.

В БАБХ считаме, че е ключово обществото и заинтересованите страни да са информирани, да знаят за болестта, за рисковете, за стъпките, с които биха могли да предпазят стопанствата си, както и как да не допускат рискови действия, които биха могли да застрашат дивата и домашната популация свине. Всичко това може да се случи единствено с мащабни кампании по осведоменост и добро сътрудничество.
Повече информация е налична на уебсайта на кампанията: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков