Quantcast

Бизнес климатът се подобрява, отчете НСИ

OFFNews Последна промяна на 28 януари 2014 в 12:05 1943 0

Бизнес климатът се подобрява, отчете НСИ
Бизнес климатът се подобрява, отчете НСИ

През януари 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 4.6 пункта в сравнение с предходния месец. Това е в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщиха от НСИ.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 5.4 пункта спрямо декември 2013 г., което се дължи на по-оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца се подобряват, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за износ.

Средното натоварване на мощностите през януари е с 1.0 пункт над нивото от октомври 2013 г. и достига 70.8%. С оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла, посочени съответно от 52.5 и 45.1% от мениджърите. Относно продажните цени в промишлеността очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През януари съставният показател "бизнес климат в строителството" се повишава с 6.6 пункта. В следващата половин година стопанските ръководители очакват и увеличение на новите поръчки, което според тях ще доведе и до известно активизиране на строителната дейност в краткосрочен план.