АДФИ откри седем нарушения при проверка на Столичната община за лампите на София

OFFNews 21 юни 2022 в 18:00 2508 0

АДФИ нарушения

Снимка АДФИ

Проверка на АДФИ установи редица нарушения.

Агенцията за държавна финансова инспекция откри седем нарушения по Закона за обществените поръчки при финансовата проверка на Столичната община, съобщиха от АДФИ.  

Ревизията трябваше да установи дали се спазват нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба при възлагането на обществени поръчки за осветлението на столицата. 

Направена е проверка на обществената поръчка по 4 обособени позиции, с обект на поръчката „строителство“, с вид „открита“ процедура, с прогнозна стойност - 73 600 000.00 лв. без ДДС, и изпълнението на 4 договора (всеки със срок на действие 2 г. и с възможност за удължаване с още 2 г.) за периода от сключването им (19.03.2021 г.) до датата на откриване на инспекцията (08.02.2022 г.). Изпълнението на договорите не е приключило, уточняват от АДФИ.

Открити са нарушения в стойността на договора за строителство - там са включени услуги, които не са необходими за изпълнение на строителството.

Методиката за оценка на офертите не дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения и не осигурява достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател.

Представените оферти на избрания изпълнител по обособени позиции № 2 и № 3 не съответстват в пълна степен на предварително обявените изисквания на възложителя, поради което той е трябвало да бъде отстранен от участие в процедурата.

Не са спазени сроковете за даване на разяснения и за изпращане на обявление за изменение на договор за публикуване в Регистъра на обществените поръчки, изброяват от АДФИ.

Съставени са и 16 акта, от които два на възложителя – упълномощеното лице за нарушенията по ЗОП, и по два на всеки участник в 7-членната комисия.

Проверката започна по сигнал на общинския съветник от "Спаси София" Борис Бонев от края на януари, който поиска и оставката на зам.-кмета по транспорта в общината Кристиан Кръстев. Според Бонев "Спаси София" е открила фрапиращи нарушения на обществената поръчка. СО се готви да плати за улично осветление на София с цени между 3 и 77 пъти по-високи от пазарните.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови