Quantcast

443 млн. лева дупка в бюджета

Александра Маркарян Последна промяна на 02 декември 2013 в 14:36 2600 2

Министерство на финансите
Министерство на финансите

443 млн. лева е бил бюджетният дефицит към 31 октомври, сочат данните за изпълнението на консолидираната фискална програма, публикувани от Министерството на финансите.

Дефицитът по националния бюджет е 204,4 млн. лева, а по европейските средства - 238,6 млн. лева.

Дефицитът в края на октомври е по-голям с 83 млн. лв. спрямо предния месец.

Приходите до края на октомври са 23 751,3 млн. лв., или 78,2% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на 2012 г., приходите и помощите по КФП към октомври 2013 г. бележат номинален ръст от 7,3% (1 623,9 млн. лв.).

Данъчните постъпления, включително приходите от осигурителните вноски, са 18 470,6 млн. лв., което представлява 80,8% от годишните разчети.

Приходите в частта на преките данъци към 31.10.2013 г. са 3 150,1 млн. лв., или 77,8% от планираните за годината. Приходите от косвени данъциса в размер на 9 619,9млн. лв., което е 80,7% от плана за годината. Приходите от ДДС за периода са 6 105,3 млн. лв., или 79,8% от годишните разчети; от акцизи – 3 370,4 млн. лв., или 81,9% от разчета за годината; от мита – 124,3 млн. лв., или 103,6% спрямо планираните за 2013 г. От данък върху застрахователните премии са постъпили 19,9 млн. лв., което представлява 70,8% от предвидените за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на 698,5 млн. лв., което представлява 86,3% от годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.10.2013 г. са 5 002,1 млн. лв., или 82,4% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 5 280.6 млн. лв., или 70.1% от разчета за 2013 година. Спрямо същия период на 2012 г. се отчита ръст от 22.3 процента.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.10.2013 г. възлизат на 24 194,2 млн. лв., което е 75,7% от годишния разчет. Съпоставено със същия период на 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1 992,7 млн. лв. (9,0%). Съпоставени със същия период на предходната година се отчита ръст основно при социалните и здравноосигурителните плащания, лихвените разходи, капиталовите разходи, разходите за издръжка, разходите за частта от вноската на РБ в общия бюджет на ЕС и други.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 19 953,5 млн. лв., капиталовите разходи възлизат на 2 790,9 млн. лв. и лихвените плащания - на 660,0 млн. лв.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 октомври 2013 г. от централния бюджет, възлиза на 789,9 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 година за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Фискалният резерв към 31.10.2013 г. е в размер на 4,9 млрд. лева.

Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 октомври 2013 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория "Бюджет"/„Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

 

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

02.12 2013 в 15:06

юни 2013 - всички активи БНБ ~ 28,5млр http://www.bnb.bg/Statistics/StBNBBalances/StBalancesIssueDepartment/StBIDWeekly/index.htm?date=14.06.2013&archiveYe ar=

сега 2013 - всички активи БНБ ~ 27,3млр
http://www.bnb.bg/Statistics/StBNBBalances/StBalancesIssueDepartment/StBIDWeekly/index.htm?date=22.11.2013&archi veYear=

02.12 2013 в 14:57

Малеее, данни като за полугодие, а сме в края на годината.

Фискалният резерв е все още под 5 млрд.?