Ролята на патронажа на ЕП в обществения живот на младите и образовани европейци

Диляна Младенова Последна промяна на 16 март 2016 в 12:24 4607 1

Снимка sxc.hu

За Европейския парламент патронажът е средство да се асоциира с дадена проява, осигурявайки и своята морална подкрепа.

Всяка година патронаж се предоставя на ограничен брой прояви. Проявите, на които може да се предостави патронаж, са конференции, семинари, университетски летни школи, награди, конкурси, фестивали и други прояви, които имат ясно изразено европейско измерение, имат потвърдена дата и място на провеждане, имат ограничена продължителност във времето и са с нестопанска цел.

Патронажът няма финансови измерения, но е форма на официална и публична подкрепа от страна на Европейския парламент.

Специално внимание се обръща на събития, организирани от млади хора или насочени към тях, както и на събития, насочени към социални групи в неравностойно положение.

Въпреки че не води до материални или финансови ангажименти от страна на Европейския парламент, патронажът е един много полезен механизъм за популяризирането на различни прояви, тъй като зад събитието застава съюз с демократични принципи и ценности, както и цели в областта на европейската интеграция.

Решението дали Парламентът да предостави своя патронаж на определена проява се взима от председателя на ЕП.

Заявленията за искане на патронаж следва да бъдат изпратени на председателя на Парламента по пощата или по електронен път най-късно две месеца преди започване на събитието, като допълнителна информация относно процедурата за кандидатстване може да бъде намерена на сайта на Европейския парламент.

Всеки, който желае и отговаря на условията, може да се възползва от това средство, предоставено от ЕП, спомагайки да се засили общественият интерес и видимостта на дейностите на ЕС сред гражданите, медиите и гражданското общество.

Както вече споменахме, интелигентните и образовани европейци се нуждаят и е полезно да се възползват от тази възможност, тъй като понякога в науката, изкуството или техниката, а дори и в живота по-важната подкрепа е моралната, а не материалната такава.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови