ЕК се усъмни в прозрачното харчене на парите, които дава за границата ни

Юлиан Христов 03 юли 2018 в 10:39 5159 1

ЕК се усъмни в прозрачното харчене на парите, които дава за границата ни

Европейската комисия се е усъмнила в прозрачноста по харченето на парите за охрана на границата. Това става ясно от внесените от МВР промени в постановление на правителството, с което се определя начинът на разпределение на средствата (Постановление № 167 на Министерския съвет от 08 юли 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 - 2020 г.).

В мотивите към промените е посочено, че ЕК е изготвила одитен доклад, в който се правят препоръки за подобряване на механизма за разпределяне на парите. От вътрешното министерство са пестеливи за подробностите в доклада, но посочват, че ЕК "възприема процедурата по обжалване" на исканията за безвъзмездно финансиране за "ограничаваща и непрозрачна". 

Самата оценка на проектните предложения пък крие рискове от конфликт на интереси. Причината е в ревизирането на отказите за одобряване на проекти. Според сега действащата процедура възражение може да бъде отправено до ръководителя на отговорния орган. Той пък от своя страна назначава комисия, която да прецени основателно ли е възражението.

В мотивите към промените на постановлението е посочено:

Европейската комисия счита, че този подход би могъл да се възприеме като конфликт на интереси, тъй като възражението е адресирано до ръководителя на отговорния орган, независимо че същото се разглежда от лица, различни от оценителната комисия и че ръководителят на отговорния орган не е пряко ангажиран с оценителния процес. Европейската комисия възприема процедурата по обжалване за ограничаваща и непрозрачна.

Препоръката на ЕК е да се въведе механизъм, при който възражението да бъде отправено и до друг орган, като например "ръководството на МВР". 

По тази причина МВР предлага промяна в механизма, при която министърът на вътрешните работи или оправомощеното от него лице да "определя със заповед лица, извън структурата на отговорния орган, които да извършват проверка за основателността на получените възражения".

От 2014 г. досега по двата фонда - „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и „Вътрешна сигурност“ (ФВС), страната ни е получила близо 150 млн. евро, които са определени за купуване на техника и за подобрение на управлението на мигрантските потоци. Средствата се отпускат след подписване на договор между МВР и съответния бенифициент или с обществена поръчка. МВР вече обяви две такива големи поръчки. Едната е за купуване на персонални камери за граничните полицаи, а другата - за система за лицево разпознаване

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков