По-леки условия за банките, по-тежки за студентите

Александра Маркарян 19 ноември 2012 в 14:20 3268 2

Студенти. Снимка: Сергей Антонов
Студенти. Снимка: Сергей Антонов

По-тежки за студентите и по-леки за банките ще са условията за отпускане на заеми за обучение на студенти и докторанти. Това става ясно от проект за промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, публикуван на сайта на Министерството на образованието, младежта и науката.

Кандидатите няма да получават кредит, ако не са обслужвали друго свое задължение към банка през последните 3 месеца. Според сега действащия текст срокът е 6 месеца.

Според предложените промени, кредитът ще може да бъде обявяван за предсрочно изискуем, ако студентът/докторантът е отстранен или е прекъснал обучението си, преминал е от редовна в задочна, вечерна или дистанционна форма на обучение. Прави се изключение за прекъсване по майчинство, болест, обучение в друго висше училище или научна институция в рамките на 2 години.

Съгласно промените, банките ще имат право да дават на съдебен изпълнител студентите и докторантите при забавяне на вноски или прекратяване на плащанията. Така те хем ще си получат парите от държавата (за тази цел е създаден гаранционен фонд), хем държавата ще си гарантира връщането на парите.

С утежняването на критериите за студентите и докторантите се облекчават условията за банките. Те ще имат право да превеждат по-късно парите от предвиденото в сега действащите текстове. Например срокът за  превеждане на парите за таксата за първия семестър на първи курс ще е чак последната дата за плащане на таксата за втория семестър на първия курс. Сегашното условие е да платят до 3 дни, след като студентът/докторантът им занесе документ за статута си в университета.

Според предложените нови разпоредби банките ще имат право да обявяват кредита за предсрочно изискуем, ако студентът или докторантът не е занесъл въпросния документ в рамките на два последователни семестъра.

Банките ще имат много голямо, значително разширено от проектозакона, влияние в органа, който ще управлява цялата система за студентско кредитиране и условията за нея - Националният съвет за кредитиране на студентите и докторантите.

Досега в този съвет имаше двама представители на Асоциацията на банките в България. Според новия текст, всяка банка, която отпуска кредити на студенти и докторанти, ще има по един представител. На практика това означава пълно мнозинство. Всички останали членове са общо 10: зам.-министър на образованието, двама служители на МОМН, по един представител на финансовото министерство, на БАН, на Селскостопанската академия, двама ректори, двама студенти от Националното представителство на студентските съвети.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков