Парламентът даде зелена светлина за продажбата на Пловдивския панаир

Александра Маркарян 07 февруари 2013 в 10:19 2044 1

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Пловдивският панаир и Национална агенция "Музика" бяха извадени от забранителния списък за приватизация от Народното събрание.

Тези промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесени от Министерския съвет, бяха одобрени днес от парламента.

Т. нар. "забранителен списък" включва предприятия с над 50% държавно участие в капитала или обособени части от тях. Включените в него предприятия не могат да сключват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, да сключват договори за придобиване на дялово участие, да се преобразуват без разрешение на Народното събрание. Те не могат да се продават "на парче", задължително е да имат стратегия за приватизация, одобрена от парламента.

В мотивите на правителството за предложението за изваждане от забранителния списък на Пловдивския панаир се казва:

"Акционерното участие на държавата в „Международен панаир – Пловдив” АД е под 50 на сто и към момента е в размер 27 921 785 акции, или 49,63 на сто от капитала. Поради това държавата не може да участва пълноценно в управлението на дружеството и през последните години не получава дивидент."

По отношение на Национална агенция "Музика" е записано:

"Констатира се трайна негативна тенденция на драстично намаляване приходите на Национална агенция „Музика” ЕООД. Дружеството реализира приходи само от наем. С представената през юни 2011 г. оздравителна програма от дружеството, която по своя характер съдържа анализ на състоянието и очакваните резултати, не се предлагат конкретни мерки за увеличаване на приходите, за погасяване на натрупани задължения и събиране на вземанията. Балансовата стойност на Национална агенция „Музика” ЕООД е 207 хил. лв., от които 110 хил. лв. – земя и сграда – собственост на дружеството. Предвид установената безперспективност на осъществяваната от дружеството дейност намираме за целесъобразно изключването му от забранителния списък с оглед започване на процедура по приватизация".

"Това е трагичен ден за пловдивчани", заяви депутатът от „Атака” Павел Шопов. С този акт приключва неуспешно моята борба за спасяване на Пловдивския панаир, коментира депутатът. 

Срещу отпадане на Пловдивския панаир от списъка възрази и депутатът от Коалиция за България Георги Пирински.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Там ли му е мястото на Войнишкия паметник (подкаст с Манол Глишев)