Българското население се топи най-бързо в Европа

Последна промяна на 18 април 2013 в 19:10 6353 5

Децата в България. Снимка БГНЕС.
Децата в България. Снимка БГНЕС.

В резултат на отрицателния прираст населението на страната е намаляло с 40 160 души през миналата година. Това показаха актуалните демографски данни на националната статистика.

Така населението в България е намаляло с 2748 души повече в сравнение с 2011 г., а коефициентът на естествения прираст е стигнал – 5.5 промила (разликата между живородените деца и починалите хора на 1000 души). Заради вътрешната миграция градското население е с прираст – 2.8 промила, а селското - минус 12.8‰,

През миналата година всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. Негативната тенденция е най-слаба в София (- 1.4 промила), Варна и Кърджали (по -2.1 промила). Най-осезаема е тенденцията в област Видин (- 16 промила), Монтана (-12.8 промила) и Перник (- 11.7 промила).

Така България остава на демографското дъно на Европейския съюз. Средният за ЕС прираст е слаб, но все пак положителен – населението расте с 0.8 промила. Положителната тенденция се дължи на 11 страни с положителен естествен прираст. Най-висок е този показател в Ирландия (10 промила) и Кипър (4.8 на хиляда). Освен България с намаляващо население са Латвия (-4.7), Унгария (-4.1), Румъния (-2.6), Германия (-2.3), Литва (-2.2), Португалия (-0.6), Италия (-0.8), Естония и Гърция (-0.4).

Основна причина за отрицателния прираст е продължаващата тенденция за застаряване на населението, който е характерен за повечето европейски страни. Най-висок е делът на хората над 65 години в областите Видин (26.4 %), Габрово (25.1 %) и Ловеч (24.3 %).

През 2012 г. в страната са се родили 69 121 живи деца. В сравнение с предходната година този показател е намалял с 1 725 деца, или с 2.4%.

Освен това 12 147 души са емигрирали и разбира се, става дума за хора в трудоспособна възраст, сочи статистиката. Имигрантите пък – както българи, живели в чужбина, така и чужденци, получили право на постоянно пребиваване в страната са 7124 души.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови