Световната водна криза и изменението на климата – от бедствие към възможност

Н. Пр. Йорам Елрон, посланик на Израел в България Последна промяна на 22 март 2023 в 12:35 4710 0

Снимка Pexels

През изминалата година и с отшумяването на пандемията от коронавирус светът се върна към най-належащата екзистенциална заплаха – глобалното затопляне и изменението на климата, както и техните опустошителни ефекти върху света, в който живеем. Една от основните области, критично засегнати от изменението на климата, е глобалният цикъл на валежите, при който се наблюдават двете крайности – много суша или обилни дъждове, носещи след себе си множество разрушения. В Израел вярваме, че иновативните технологични решения за водната криза, които се разработват могат да бъдат в центъра на справянето с климатичната криза.

Тясната връзка между водната криза и климатичната криза беше отбелязана по време на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP27). Тази връзка ще бъде и централна тема на Конференцията на ООН за водата, която ще бъде открита днес, 22 март, Ден на водата, в централата на ООН в Ню Йорк.

Докато много места по света все още имат пълноценен достъп до чиста вода, в други този достъп е ограничен и почти липсва.

Оценките сочат, че около 2,5 милиарда души (36% от населението на света) живеят в райони с недостиг на вода, явление, което се очаква да се влоши през следващите десетилетия, тъй като ще се засилят мощните процеси на изменение на климата, прирастът на световното население и нарастващото търсене на промишлени и селскостопански продукти. Недостигът на вода води до миграция, войни и конфликти, поставяйки стотици милиони хора по света в риск.

За да се преодолее това явление и да се предвиди лек за това заболяване, трябва да разберем, че е необходимо формулиране на цялостна кампания, която ще изисква интегрирането на всички необходими стъпки, като например: насоки и обучение за опазване на водите; увеличаване на ефективността на използването на водата; натрупване на международно, публично и частно финансиране; почистване на замърсени водни източници с цел тяхното преизползване; насърчаване на инвестиции, научноизследователска и развойна дейност и преди всичко, придобиване на знания за това как се практикува добро управление на водите на местно, национално, регионално и глобално ниво.

Трябва да проучим нови подходи за инвестиране в инфраструктура и услуги, свързани с водоснабдяването и канализацията, като същевременно гарантираме правото на всеки човек на чиста питейна вода. Важно е да се постави акцент върху наличието и споделянето на информация за количеството, качеството, разпределянето и достъпа до вода, както и за рисковете и използването ѝ.

В това отношение Израел може да даде много на света като страна с една от най-модерните водни системи в глобален мащаб, както и със своето богатство на научноизследователска и развойна дейност и иновативни технологии в различни области. Един пример е пречистването и рециклирането на отпадъчни води: Израел държи световен рекорд в тази област, като 95% от отпадъчните води на страната се пречистват, а от тях почти 90% се преизползват в селското стопанство.

Друга област, в която Израел държи световен рекорд, е предотвратяването на загуба на вода в градските системи. Докато в страната водните загуби представляват едва няколко процента в градските системи за водоснабдяване, в други държави по света те могат да достигнат десетки проценти. Парадоксът е, че това често са страни със сух климат и оскъдни водни ресурси, за които липсата на вода представлява значителен проблем. В Израел са разработени комплексни технологии и методи за предотвратяване на водните загуби в системите за водоснабдяване, откриване на течове чрез дистанционни сензори и др.

Ако ситуацията в целия свят беше подобна, би било възможно значително да се намали и предотврати замърсяването на околната среда и унищожаването на екосистеми, като същевременно пречистената вода се върне обратно в природата и в селското стопанство. Би било възможно едновременно да се намалят широкомащабните емисии на парникови газове, да се изгради устойчивост на селското стопанство срещу климатичната несигурност, да се осигури повече вода в природата за по-доброто функциониране на природните системи, които естествено абсорбират парникови газове, и много други.

Обезсоляването на морската вода, използването на солена вода в селското стопанство, капковото напояване, развитието на селскостопански сортове, които консумират по-малко воден ресурс, и дори извличането на вода от въздуха, са все новости, развити в Израел. Ние в Израел сме способни и готови да споделим натрупаното ноу-хау и добри практики с други нации по света, така че заедно да гарантираме, че всеки човек по света ще може да се ползва от основното човешко право на чиста вода.

Водата е живот.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови