Започват курсове по английски и компютърна грамотност за хора с увреждания

OFFNews 15 декември 2017 в 12:31 1577 0

В рамките на проект "Активен живот" започват обучителни курсове по английски език и компютърна грамотност, които са предназначени за хора с увреждания или пък за полагащи грижа за хора с увреждания. 

Всеки от курсовете могат да посещават 15 души, участващи в проект "Активен живот", а целта е след завършването на курса те да могат по-лесно да се включат в пазара на труда. 

Владеенето на чужди езици и компютърната грамотност са сред основните изисквания на работодателите, затова именно към тях са насочени курсовете. 

В рамките на обучението по английски език всеки от участниците ще премине входящ тест, който да определи нивото му. Така участниците ще бъдат разделени на три нива. Курсът ще продължи по 100 часа за всяко от нивата, като ще са осигурени всички необходими учебници, учебни помагала и материали.  

Курсът завършва с полагане на изпит - писмен тест, като успешно издържалите го ще получат Удостоверение за придобита ключова компетентност.

Курсът за компютърна грамотност ще могат да посещават отново 15 души - хора с увреждания или полагащи грижа за хора с увреждания. 

Обучението ще включва работа с база данни, съхраняване и управление на информация, търсене на информация в интернет, сигурност на информацията, потенциални рискове в интернет и др. 

В началото всеки участник ще положи входящ тест, който да определи нивото му, а обучението след това ще бъде съобразено с потребностите на всеки участник.

Продължителността на курса ще е 45 часа и ще завърши с полагане на изпит, след който участниците ще получат сертификат за придобитата компетентност. 

BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

    Най-важното
    Всички новини
    X

    Кристин Димитрова: седмокласниците писаха по разказа ѝ, а медиите я представиха като майката на Папи Ханс (подкаст)