Създава се дирекция за правата на пациентите към МЗ

OFFNews Последна промяна на 22 юли 2021 в 15:18 279 0

На днешното си заседание Министерският съвет одобри промени в Устройствения Правилник на министерството на здравеопазването, с които се създава нова дирекция за защита на правата на пациентите. За първи път от самото създаване на МЗ, в състава му ще има структура, пряко отговаряща на правата на пациентите.

Новата дирекция ще помогне не само в контрола по спазването на правата на пациентите, но също така, ще може да разработва методологии, програми, стратегии, както и да предлага промени в нормативни актове. Надяваме се това да допринесе за подобряване на качеството на медицинските дейности, улесняване на достъпа на пациентите и намаляване на доплащането.

Съгласно правилника функциите на новата дирекция са следните:

-  подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани със защита правата на пациентите;

- участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, свързани с правата на пациентите;

- координира и участва в подготовката на рамкови позиции, указания, анализи, информация и становища във връзка с правата на пациентите от компетентност на министерството;

- координира участието в срещи и форуми, организирани от институции на Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество в областта на правата на пациентите;

- разработва и съгласува национални програми, стратегии и планове в областта на защита правата на пациентите;

- планира, организира, подпомага и координира цялостната дейност на министерството в областта на защита правата на пациентите;

- подготвя материали, документи и становища, извършва анализи и предлага мерки за подобряване и защита на правата на пациентите;

- организира извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията;

- осигурява обслужване на дейността на Комисията за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни, Обществения съвет по правата на пациентите и на други съвети и комисии от областта на компетенциите на дирекцията;

- участва в проверки по сигнали и в разглеждането на предложения, свързани с дейността на дирекцията;

- изготвя анализи на нормативната уредба, свързани с правата на пациентите и предложения за промени;

- участва в разработването на системи за оценка на качеството и на резултатите от медицинските дейности, извършени от лечебните заведения;

- изготвя анализи на проведени проучвания относно удовлетвореността на пациентите;

- предоставя консултативна помощ по проблемите, свързани с правата на пациентите.

Веднага след обнародването на промените в Държавен вестник ще бъдат обявени конкурси за всяка от длъжностите в новата дирекция.

Здравният министър д-р Стойчо Кацаров призова всички пациентски организации да информират своите членове за възможността, ако същите имат подходящо образование, опит и желание за работа в държавната администрация, в защита на правата на пациентите да подадат своите документи.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови