Регламентират изискванията към хранителните добавки

Наредба прецизира максимално допустимите количества витамини и минерали в тези продукти

OFFNews Последна промяна на 08 декември 2021 в 15:53 610 0

Снимка Pixabay

Правителството прие наредба, с която се определят ясни критерии по отношение съдържанието, производството, спецификациите, представянето или етикетирането на хранителните добавки, на които те следва да отговарят, за да се предлагат на пазара, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

С решението се създават предпоставки за повишаване ефективността на контрола върху спазването на изискванията при продажба на хранителни добавки и ограничаване на възможностите за системни нарушения.

Наредбата е съобразена с настъпилите промени в законодателството на Европейския съюз, както и в националното законодателство, като е осигурено съответствие с въведените със Закона за храните нови изисквания за регистрация на хранителните добавки при пускането им на пазара в страната и поддържането на публичен регистър за тях.

Актуализират се и се доразвиват съществуващите към момента национални изисквания към тези продукти. Прецизират се и максимално допустимите количества витамини и минерали в хранителните добавки.

Доразвиват се и се обвързват разпоредбите на наредбата относно растителните вещества, растителните препарати или комбинация от тях в хранителните добавки, с изискванията на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки и Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, и в частност - за забрана влагането в хранителни добавки на определени растителни вещества от растения, посочени в Наредба № 5 и Регламент (ЕО) № 1925/2006, и/или класифицирани като наркотични.

Приемането на наредбата има за основна цел да подобри информираността на потребителите и възможностите за контрол върху безопасността и качеството на предлаганите на пазара хранителни добавки. Чрез ефективното ѝ прилагане ще се гарантира по-надежден контрол срещу подвеждащи практики за заблуда на потребителя и увеличаване на дела на качествените и ефективни продукти, предлагани на пазара, аргументират се от МС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови