Проверка на НЗОК опроверга твърденията за източване на ''стотици хиляди левове'' от проф. Оскар

Янка Петкова 18 април 2022 в 12:16 2648 0

Снимка УМБАЛ "Александровска"

Доклад на НЗОК по повод проверка на Столичната здравна каса установи редица нарушения на проверяващите и опроверга твърденията за „издадени фалшиви документи за преглед“ в ДКЦ "Александровска" от проф. Александър Оскар, с които са били „източени“ 178 000 лв. от здравния фонд.

За случая стана известно през ноември 2021 г., когато в навечерието на изборите на 14.11. близки до ГЕРБ медии съобщиха, че офталмологът от „Александровска“ д-р Александър Оскар е „източил стотици хиляди левове от НЗОК, отчитайки фалшиви документи за фиктивни прегледи и манипулации.“

Според източниците това било установено при проверка на столичната здравна каса през август. От СЗОК на д-р Оскар били наложени наказания „да върне 178 000 лева (с уточнението, че размерът на сумата не е потвърден), занапред да не работи с НЗОК и да не извършва амбулаторна дейност.“

В съобщенията се казваше още, че дали наказанието е съизмеримо със санкцията трябва да установи арбитраж. Според същите публикации в „измамата“ е замесен и директорът на ДКЦ „Александровска“ д-р Чавдар Еленков.

Как е извършена проверката от СЗОК, довела до „сензационните разкрития“?

През август в столичната здравна каса постъпва писмен сигнал за злоупотреби в ДКЦ "Александровска" от бивш служител на болницата. След сигнала от СЗОК решават да проверят документацията за осъществени амбулаторни прегледи на проф. Оскар. Проверяващите получават достъп до амбулаторните листи за извършени прегледи от офталмолога и шеф на Клиниката по очни болести в „Александровска“, но преглеждат едва няколко от документите.

Проф. Оскар обяснява на присъстващите контрольори СЗОК защо е възможно някои от амбулаторните листове да са без подпис от пациент, но проверяващите изискват обяснението да бъде дадено в писмен вид, след което напускат кабинета без да проверят документацията или да поискат да им бъдат предоставени копия от нея.

През септември 2021 г. от СЗОК издават нов протокол, според който са проверени 2741 амбулаторни листа, които не са подписани от пациенти, но реална проверка на документацията на проф. Оскар не е извършена.

След направените от столичната Каса „констатации“ през януари 2022 г. от ДКЦ Александровска подават сигнал (виж галерията) до управителя на НЗОК проф. Петко Салчев за „тенденциозни и незаконни“ действия от страна на служители на СЗОК. От Централното управление на здравния фонд предизвикват извънпланова проверка от Инспектората.

Какво установява проверката на проверката?

Инспекторите на НЗОК констатират, че няма документална следа за причините за разпореждането на пълна проверка в ДКЦ "Александровска", освен писменото запитване на бивш служител на болницата. (виж галерията)

Включването на главен експерт от „Информационно осигуряване“ в проверката е незаконосъобразно. Протоколът е подписан само от един контрольор, което противоречи на изискването да бъдат поставени подписите на съставителите.

Протоколът е съставен 16 дни след проверката като не е спазен законния 5-дневен срок за изготвянето на такъв. Не са приложени заверени копия на 2741 амбулаторни листа, за които е издаден друг протокол от проверка.

От Инспектората на НЗОК подчертават, че неприлагането на доказателствен материал към констатациите е с висок правен риск, тъй като може да доведе до загубата на СЗОК при правен спор с ДКЦ „Александровска“.

Липсата на доказателствен материал (или непълен такъв) към протокола за резултатите от проверката е в нарушение на инструкциите за работа, констатират проверяващите от НЗОК, на които не са били представени документи, изготвени според изискванията на инструкциите за работа.

От инспектората на здравния фонд отбелязват и че не е спазено изискването арбитражната комисия да се произнесе в двуседмичен срок.

Комисията, прегледала протоколите на СЗОК, отчита, че проверката на ДКЦ "Александровска" не е извършена в съответствие с нормативните изисквания, което поставя под въпрос нейното качество, обективност и безпристрастност.

"В рамките на осъществения контрол от инспектората на НЗОК и предвид установените пропуски и слабости в дейността на СЗОК ще бъдат предприети последващи действия", пише в отговор на сигнала от лечебното заведение управителят на фонда проф. Петко Салчев.

Какво в крайна сметка констатира НЗОК, след като извършва проверка на споменатата документация от ноември 2020 – юли 2021 г.?

Вместо посочените „хиляди“ нарушения при извършени от д-р Оскар офталмологични прегледи и „източени“ 178 000 лв. Касата налага глоба в размер на 1600 лв., тъй като за целия деветмесечен период към РЗОК са отчетени 16 прегледа, за които не се съхраняват направления за лечение по амбулаторни процедури в ДКЦ-то.

В заповедта за налагане на санкции е изрично упоменато, че въпросното нарушение се извършва за първи път, а пропускът е формулиран като „неспазване на изискванията за работа с първична медицинска документация“.

Санкцията в размер на 1600 лв. трябва да бъде платена в 14-дневен срок.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Гюнер Тахир: В дъното на разцеплението на ДПС стоят едни 100 млн. лв., не политика