ВАС отмени министерско становище по екооценка за изменение на устройствения план на Приморско

OFFNews Последна промяна на 21 май 2019 в 10:26 1930 0

Нено Димов

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени Становище по екологична оценка №2-2/2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е съгласуван проектът за изменение на Общия устройствен план (ИОУП) на община Приморско.

Административно дело № 8622 от 2017 г. е образувано по жалби на Фондация „Българска Фондация Биоразнообразие“ и на „Перла Г“ АД. Върховните съдии от тричленния състав на Шесто отделение връщат преписката на министъра на околната среда и водите Нено Димов за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

Според тричленния състав са допуснати пропуски и непълноти в Становището, Доклада за екологична оценка и Доклада за оценка на съвместимостта при изследване на характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати от измененията в Общия устройствен план. Изводът на върховните съдии е, че има нарушение на изискването на чл. 81, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда за идентифициране, описание и оценка на всички възможни въздействия върху околната среда от прилагането на плана предвид целите, териториалния обхват и степента на подробност.

Не са взети предвид всички съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към проекта, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие (чл. 86, ал. 3, т. 4 от ЗООС). По отношение на някои местообитания не са преценени вероятните значителни въздействия върху биологичното разнообразие, фауната и флората. При тези недостатъци не може да се приеме, че смекчаващите мерки, които са предвидени за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана, ще редуцират и компенсират възможно най-пълно негативните въздействия в необходимата степен за опазване на околната среда.

Решението на ВАС може да се обжалва в 14-дневен срок.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови