ВАС отмени част от наредбата за касовите апарати

OFFNews Последна промяна на 20 ноември 2020 в 15:34 1749 0

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от наредбата за регистриране и отчитане на касовите апарати в търговските обекти. Отменя се изискването продавачът на стоки и/или услуги чрез електронен магазин да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на фискален бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартия. 

Отпада необходимостта да се въвежда номер, дата и срок на валидност на договора, както и при продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване и при продажби само чрез електронен магазин да се съхранява копие на актуално свидетелство за регистрация на фискалното устройство. 

ВАС отмени също и нуждата от подаване на всякакви декларации от производителите на счетоводен софтуер, както и поддържането от НАП на списък със софтуерите, които са допустими за използване в страната. Производителите няма да са задължени да допускат служители на данъчната администрация в помещенията, където се съхраняват данните, както и на търговците да не отказват достъп на НАП в базите си с данни.

Административното дело бе образувано по жалби на над четиридесет организации и фирми. 

При приемането на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че същите водят и до нарушение на материалния закон, смятат от ВАС.

Законът придава изключително значение на мотивите на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират принципите на обоснованост, стабилност откритост и съгласуваност, които формулират и целите на разпоредбата. Спазването на тези изисквания дава гаранции, че при формирането на волята на органа ще бъдат съобразени всички необходими обстоятелства при регулиране на определени обществени отношения по един разумен, компетентен и стабилен начин.

Налице е и нарушение на чл. 77 АПК, съгласно който компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. В случая не е налице обсъждане по смисъла на цитираната норма. Приложените по делото справки за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на проектите на наредбите на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, не установяват изпълнение на законовите изисквания. Това обосновава извод, че обсъждането е формално, казват още от ВАС.

Върховните съдии приемат, че са нарушени и изискванията на чл. 6, § 1 от Директива ЕС 2015/1535. Според нея трябва да бъде изпълнена процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила за услугите на информационното общество.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови