ВАС окончателно обяви за законно прехвърлянето на акции от Пловдивския панаир към Георги Гергов

OFFNews 15 ноември 2022 в 17:52 3581 1

Гергов

Снимка Архив

Георги Гергов

Върховният административен съд окончателно обезсили постановеното от Административния съд – Варна, с което той отмени решенията на общинския съвет в морската столица за апортиране на акции на общината в "Международен панаир-Пловдив" в капитала на "Пълдин туринвест" АД на бизнесмена Георги Гергов. Върховните магистрати приемат, че решението на първоинстанционния съд е недопустимо.

Решението за апортирането на акциите на Община Варна от "Международен панаир Пловдив" АД в "Пълдин туринвест" АД, основен собственик на панаира, бе взето на 10 декември 2021 г. от общинския съвет по предложение на кмета Иван Портних. Общинският съвет го прие с 28 гласа "за", 15 "против" и 5 "въздържал се". С това решение капиталът на "Пълдин туринвест" АД се увеличава с 16 314 400 броя безналични акции с номинална стойност 1 лев, които представляват 29 на сто от капитала на Международния панаир. Дни преди общинският съвет да одобри сделката служебният министър на икономиката Даниела Везиева поиска от кмета на Варна Иван Портних да върне акциите на държавата, тъй като такова решение е взето през 2017 г. от общинския съвет.

Областният управител на Варна Марио Смърков оспори решенията на на общинския съвет за даването на акциите на Пловдивския панаир пред Административния съд Варна, който откри серия от нарушения при приемането на тези решения на общината и ги отмени. Сега обаче ВАС обезсилва решението му.

"Решенията на общинския съвет, оспорени от областния управител на Варна, не представляват индивидуални административни актове, тъй като не са издадени при осъществяването на управленска дейност, с прилагането на властнически правомощия, характерни за публичноправните отношения. При отсъствието на тези белези решенията на общинския съвет не могат да бъдат подлагани на контрол за законосъобразност по реда, по който се оспорват административните актове", посочват от ВАС.

"Общината като юридическо лице има право на собственост върху имоти, вещи и други имуществени права, които могат да бъдат притежавани от правните субекти. Тя може да учредява или да участва в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло нейна собственост, с парична или непарична вноска, след решение на общинския съвет. Учредяването и участието на общината в търговски дружества се регулира от норми на частното право, които се прилагат и за останалите субекти, извършващи стопанска дейност. В конкретния случай разпореждането с акции, за което общинският съвет-Варна е дал съгласие, се извършва по реда и при условията на Търговския закон", се казва още в решението на ВАС.

Върховните магистрати изтъкват, че при отсъствието на белези, които сочат осъществяването на административна дейност, оспорените от областния управител решения на Общинския съвет-Варна не могат да бъдат предмет на съдебна проверка по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Освен това решенията на Общинския съвет - Варна, оспорени от областния управител, не представляват индивидуални административни актове, тъй като не са издадени при осъществяването на управленска дейност, с прилагането на властнически правомощия, характерни за публичноправните отношения. При отсъствието на тези белези решенията на общинския съвет не могат да бъдат подлагани на контрол за законосъобразност по реда, по който се оспорват административните актове.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков