ВАП настоява екоминистерството да засили контрола върху незаконните сметища

OFFNews 29 май 2020 в 11:29 2117 0

Върховната административна прокуратура (ВАП) предлага на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да засили контрола по премахването на незаконните сметища и за санкциониране на виновните лица.

По време на проверките, възложени от прокуратурите на кметовете на населените места, са установени 1426 незаконни сметища и 440 локални замърсявания. Преобладаваща част от замърсяванията са причинени от изхвърляне на строителни и битови отпадъци на нерегламентирани места.

Съставени са 141 акта за административни нарушения, издадени са 45 наказателни постановления и 48 фиша. В голяма част от случаите извършителите на нарушенията не са установени, поради което не са предприети наказателни действия.

След проверките прокуратурите в страната са отправили 27 предложения по реда на чл.145 ал.1 т.6 от Закона за съдебната власт до кметове на общини за премахване на съществуващи незаконни сметища или за засилване на контрола, за да не се допускат нови. Образувани са три досъдебни производства – 2 в района на Окръжна прокуратура-Пловдив и 1 в Окръжна прокуратура-Ловеч.

В някои случаи контролните органи са предприели необходимите действия – съставени са 351 констативни актове и 4 протокола за предупреждение, с които към нарушителите са отправени 487 предписания. Постановено е премахване на сметищата и замърсяванията и поставяне на забранителни табели, осигуряване на контейнери за отпадъци и видеонаблюдение.

В резултат на отправените предписания са почистени 370 незаконни сметища и 122 замърсявания. По отношение на всички останали са предприети действия по почистване по график, съобразен със съществуващата извънредна епидемиологична обстановка.

ВАП продължава да следи действията във връзка с незаконните сметища, като разпореди на териториалните прокуратури да осъществят контролни проверки, които да установяват дали се спазват съответните графици за почистване на замърсяванията, както и колко от незаконните сметища са премахнати.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови