Спецпрокуратурата настоява да участва в обсъждането на законите за съдебната власт

OFFNews Последна промяна на 01 февруари 2022 в 09:56 1113 1

Административният ръководител на Специализирана прокуратура Валентина Маджарова изпрати отворено писмо до министъра на правосъдието и до Комисията по конституционни и правни въпроси в 47-ото Народно събрание, с което изявява желание и готовност за участие в работни групи за обсъждане на законодателни промени.

В него Маджарова напомня, че според чл. 411а от НПК законодателят възлага на спецпрокуратурата борбата с най-тежката престъпност – престъпленията против републиката; организираната престъпност; тежки престъпления, извършени от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, и корупционни престъпления, извършени от длъжностни лица по високите етажи на властта.

"В качеството ми на административен ръководител на Специализираната прокуратура, на основание чл. 140, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт, имам задължението да изготвя ежегоден доклад за дейността на Специализираната прокуратура. В тази връзка всяка година се извършва анализ на следователската, прокурорската и съдебната практика по делата, които са от компетентността на Специализираната прокуратура. Именно с оглед реализирането на тази функция осъществявам непрекъснат анализ на нормативната уредба, съдебната практика по наказателни дела и на проблемите, възникващи в хода на разследването и правоприлагането", пише Валентина Маджарова.

Заради това и на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове тя изразява желание и готовност "представители на Специализираната прокуратура да вземат участие в обществените консултации в процеса по изработване на проект на нормативен акт относно предложения за законодателни изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс, както и в обсъжданията по приемането на законопроектите".

Според Маджарова Специализираната прокуратура ще допринесе за спазване на принципите при изработването на законопроектите, а именно на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Спецпрокуратурата ще даде гледната точна на практикуващите юристи в областта на наказателното право и процес и ще допринесе за изработването на качествено законодателство в тази област, посочва тя.

Всички новини
Най-четени Най-нови