Съдът в Страсбург съкращава срока за подаване на жалби

OFFNews 27 януари 2022 в 14:31 1362 0

От 1 февруари 2022 г. подаването на жалби до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) ще може да се прави до 4 месеца след окончателното национално решение на казуса. Досега този срок беше 6 месеца, съобщават от правосъдното министерство.

Бъдещите жалбоподатели трябва да имат предвид, че при несъобразяване с новия по-кратък срок това ще доведе до обявяване на жалбата им за недопустима от съда.

Новото правило е разписано в Протокол № 15 към Конвенцията за правата на човека и основните свободи. То влезе в сила на 1 август 2021 г. след подписването и ратифицирането му от 47-те страни членки.

Изменен е член 35 § 1 от конвенцията, като се намалява от шест на четири месеца срокът за подаване на жалба пред съда по правата на човека, считано от датата на окончателното вътрешно решение (член 4 и 5 от Протокол № 15). За да се даде на потенциалните жалбоподателите възможност да се запознаят с тази промяна, е предвидено, че тя поражда действие 6 месеца след влизането в сила на протокола, т.е. тя се прилага от 1 февруари 2022 г. нататък.

Изменението на срока няма обратна сила и не се прилага за жалби, при които окончателното вътрешно решение е взето преди привеждането на новото правило в действие (член 8 § 3 от Протокол № 15).

Съдът по правата на човека предоставя информация за изменението на своя уебсайт на страниците за жалбоподателите на английски и на френски език, както и на неофициални за него езици. (https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=)

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови