Съдът потвърди, че бившият зам.-министър Александър Манолев е в конфликт на интереси

ВАС уважи искове на КПКОНПИ срещу общински съветник, шеф на горско стопанство, директор в СЕМ и кмет

OFFNews 26 октомври 2020 в 10:52 3821 0

Бившият зам.-министър на икономиката Александър Манолев обжалва пред Върховния административен съд решение на Административния съд – София град за конфликт на интереси заради къща за гости.

Това става ясно от справка на ВАС и административните съдилища за искове на антикорупционната комисия (КРКОНПИ) по редица случаи за периода декември 2019 г. – септември 2020 г.

Манолев е злоупотребил със служебното си положение като зам.-министър и член на УС на ДФ „Земеделие“ и е упражнил влияние за наблюдение по осъществен проект по европейска програма „Жилищна сграда – къща за гости“ в Сандански. Проектът е осъществен от свързано с него лице – търговец.

В началото на месеца КПКОНПИ установи конфликт на интереси при Манолев и го глоби с 10 000 лв. Прокуратурата обаче внесе в съда обвинителен акт срещу бившия зам.-министър на икономиката.

Според справката на ВАС конфликт на интереси е потвърден при общински съветник, директор на горско стопанство, кмет на община, директор на дирекция в СЕМ. Отменено е решение на КПКОНПИ за директор на „Банков надзор“ в БНБ.

Провинението на общинския съветник от Хасково Лилия Консулова е, че като длъжностно лице тя е участвала при определяне на секретар на комисия за провеждане на конкурс за управител на здравно заведение - ДКЦ, и така е гласувала за самата себе си, определяйки и възнаграждението си. Вторият потвърден конфликт е, че е била и член на конкурсна комисия за управител на ДКЦ, в който като кандидат се е явило свързано с нея лице. Вместо да си направи самоотвод, Консулова е участвала във всички етапи на провеждане на конкурса и е оповестила частен интерес едва след класирането на участниците.

Директорът на Държавно горско стопанство Върбица Хълми Амза е сключил договори и е издал позволителни за сеч на своя племенник. Не си е направил самоотвод за контролна дейност спрямо родственика си. И Административен съд – Шумен, и ВАС потвърждават аргументите на КПКОНПИ, че договорите са сключени в частен интерес, който дава възможност на търговското дружество на племенника на Амза да получава плащания от бюджета на държавното горско стопанство, чийто директор е бил самият Амза.

Кметът на Община Септември Марин Рачев е издал заповед за промяна на устройствен статут на имот. Промяната е била с цел реализиране на инвестиционни намерения, а едноличен собственик на капитала на инвестиционното дружество е била майка му. Макар че по-късно Рачев е отменил заповедта си, съдът приема, че към момента на издаването й той е бил в конфликт на интереси.

Като директор на Дирекция „Специализирана администрация – надзор, лицензии, регистрационни и правни режими“ в СЕМ Виржиния Панайотова – Савова е обобщила и представила доклад за извършен мониторинг на отразяване на събития от медия, в която програмен директор е бил съпругът й.

ВАС е отменил решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на Нели Кордовска - главен директор на управление „Банков надзор“ и изпълняващ правомощията на подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“. КПКОНПИ е приела, че Кордовска е използвала информация в свой частен интерес, получена при изпълнение на правомощията й по служба, и е изтеглила свои депозити от КТБ АД. Съдът е постановил, че фактът на засилено теглене на депозити е бил „публично известен“ и че множество лица, незаемащи публична длъжност и неразполагащи със „служебна информация“, са извършили също това действие.
Обжалвани на искове срещу петима души, които чакат решение на ВАС:

- срещу Александър Манолев;

- решение срещу Стоян Беширов, който в качеството си на кмет на Община Неделино, е упражнил правомощия в частен интерес на свързано с него лице. Беширов е изготвил и внесъл докладна записка в Общинския съвет, в която е предложил да се опростят задълженията на фирма, управлявана от съпругата му;

- решение срещу Петьо Иванов, който в качеството си на изпълнителен директор на БЕХ е гласувал за избирането си за член на Съвета на директорите на „Булгаргаз“, като е сключил договори със себе си и в двете си длъжностни качества, а също и че през 2018 г. е гласувал приемане на годишния финансов отчет, както и отчета за изпълнение на бизнес-програмата на „Булгаргаз“ ЕАД;

- решение срещу Анна Демирева, която в качеството си на главен архитект на Община Балчик в един ден е одобрила и издала разрешение за строеж за инвестиционен проект „Сезонна жилищна сграда с магазини“ в частен интерес на свързани с нея лица – съпруга й и дъщеря й;

- решение срещу Ваньо Костин, който в качеството си на кмет на Община Чупрене е сключил договор за покупко-продажба на недвижим имот – частно общинска собственост с дружество, управлявано от свързано с него лице (жената, с която е живеел във фактическо съжителство). 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови