Президентът: Конституцията забранява съдебните инспектори да останат след края на мандата им

OFFNews 24 юни 2022 в 15:41 12004 0

президент

Снимка БТА

Румен Радев

Конституцията изрично забранява членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) да се избират за два последователни мандата. Изтече ли мандатът на конституционен орган, правомощията му се прекратяват.

Това категорично мнение изразява президентът Румен Радев в становище до КС като заинтересована институция по конституционното дело, образувано по искане на Пленума на Върховния административен съд за тълкувание на основния закон заради изтеклия още преди 2 г. мандат на ИВСС и отказа на парламента да избере нов състав, съобщи "Лекс"

От ВАС поставиха два въпроса - дали с изтичането на мандата правомощията на органа се прекратяват и дали е допустимо ИВСС да преустанови дейността си за неопределено време, тъй като е с изтекъл мандат, а Народното събрание не изпълнява задължението си да избере нов.

Президентът изтъква, че Конституцията изрично забранява главният съдебен инспектор и инспекторите при ИВСС да бъдат избирани за два последователни мандата, а оставането им след края на първия означава де факто изпълнение на втори мандат. И така стига до извода, че конституционният законодател е заложил разбирането, че с изтичането на сроковете, за които са избрани, мандатът на инспекторите се прекратява. Т.е. с изтичането на мандата се прекратяват и правомощията им.

Според Радев обратното би означавало обезсмисляне както на срока, така и на правомощията. Единствено законодателят може да прецени дали да създаде изрични разпоредби при какви случаи инспекторите продължават да изпълняват своите функции до избирането от депутатите на нов състав на ИВСС.

Освен това държавният глава подчертава, че само съдилищата са компетентни да преценяват правните последици от актовете на органи, чиито персонален състав е с изтекъл мандат. 

ВАС обаче поставя и въпроса дали е допустимо конституционно установен орган да не функционира, защото парламентът не е избрал негов нов състав.

"Ако се приеме, че Конституцията търпи положения, в които органите, създадени чрез нея, могат да преустановят функциите си за неопределено време, то това би означавало, че Конституцията самоотрича държавния ред, който тя установява", отговаря Румен Радев.

Но допълва, че преустановяването на дейността на конституционните органи може да е следствие от фактическа невъзможност той да осъществява дейността си, тъй като персоналният му състав не е попълнен.

"Би могло да се поддържа, че в тези случаи преустановяването на действието на органите е форма на политическа отговорност спрямо системно бездействащия парламент, който в една демокрация би следвало да бъде притиснат от обстоятелствата, за да започне съответните процедури по избор. Именно затова правните последици от актовете на органи с преустановени правомощия не следва автоматично да засягат законосъобразността на техните актове, а да бъдат предмет на конкретни съдебни производства. Преустановяването на дейността на орган поради бездействието на парламента не бива и не може да бъде за сметка на правата и задълженията на трети добросъвестни лица", заявява президентът.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Сърбия - приятел или враг