Правосъдният министър иска дисциплинарка срещу Гешев и негов заместник

Главният прокурор и Пламена Цветанова размотавали предоставянето на данни за случайното разпределение на делата

Даниела Добрева Последна промяна на 09 декември 2021 в 15:01 2883 2

Малко след острите критики към специализираното правосъдие и искане то да бъде закрито последва нова атака на министър Иван Демерджиев към главния прокурор. Той предложи да се образува дисциплинарно производство срещу Иван Гешев за нарушение на Закона за съдебната власт с отказа му да предостави информация на МП за случайното разпределение на делата.

Писмото на министъра е изпратено до прокурорската колегия на ВСС.

"През изминалите месеци в медиите се появиха информации за пропуски, нарушения и разнопосочна практика във връзка с разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт. По този повод с писмо на министъра на правосъдието, адресирано до председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища, главния прокурор, административните ръководители на Върховна административна прокуратура и на Апелативните прокуратури бе поискана информация относно приетите от съответните административни ръководители вътрешно-ведомствени актове, осигуряващи прилагането на принципа на случайния подбор, както и приетите вътрешни правила за сформиране на съдебни състави и екипи за разследване на случаен и определен избор", се казва в съобщението на министерството.

От МП напомнят, че първото писмо до Иван Гешев, с което е била отправена молба за предоставяне на данните, е изпратено на 20 август 2021 г. Седем дни по-късно епистоларно отговаря заместничката му Пламена Цветанова, която настоява министърът да уточни в изпълнение на коя от дейностите на Министерството на правосъдието или по коя от определените в чл. 370 на ЗСВ насоки на взаимодействие с органите на съдебната власт е направено искането.

Последвал отговор от МП на 15 септември, в който е пояснено, че информацията се иска във връзка с упражняване на предвидените в ЗСВ правомощия на министъра на правосъдието и по повод становище на прокуратурата, и в частност на главния прокурор, че съществуват сериозни съмнения за манипулация на ползваната в съдилищната система за случайно разпределение на делата.

Но информация не дошла.

Правосъдният министър прави нов опит на 7 декември, в който се казва, че прокуратурата не се е отзовала на двете отправени покани за представяне на данни.

На 9 декември следва нов отговор от Пламена Цветанова, че на МП са представени действащите към момента Правила за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в прокуратурата. Информацията не е пълна, тъй като не са представени заповедите на административните ръководители на прокуратурите, с които се създава организация за приложението на принципа за случайно разпределение на преписките и досъдебните производства. Няма и изтъкната обоснована причина, поради която правилата се представят едва през месец декември, като същите са изискани с писмо от август, реагира министерството.

В предложението си до прокурорската колегия ва ВСС Демерджиев посочва, че с действията и бездействията си главният прокурор е нарушил изискванията на т. 8.3; 8.5; 8.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Съгласно цитираната норма "магистратът на ръководна длъжност се грижи за организацията и дейността на поверената му служба по начин, чрез който да бъдат постигнати най-добри резултати. Той осигурява и възможно най-добро сътрудничество с другите органи на съдебната власт и обществени служби при зачитане специфичната компетентност на всяка една от тях".

А Гешев я е нарушил. Министърът на правосъдието предлага още да се образува дисциплинарно производство и срещу Пламена Цветанова за допуснати дисциплинарни нарушения и да й се наложи наказание.

Това е вторият опит на правосъден министър Гешев поне да бъде наказан. През юли предшественикът му Янаки Стоилов предложи отстраняването на главния прокурор заради нарушения, с които е накърнил авторитета на съдебната власт. Мнозинството във ВСС обаче отказа да разгледа искането. Междувременно пред Конституционния съд е висящо делото, с което се иска тълкуване дали правосъдният министър може да иска отстраняването на ръководителя на държавното обвинение.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови