Осъдиха МЗ: скрило информация за закриването на Фонда за лечение на деца

OFFNews 11 април 2019 в 13:50 2502 0

Национална мрежа за децата спечели дело срещу Министерство на здравеопазването за отказ за предоставяне на информация относно закриването на Фонда за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина и прехвърлянето на дейността им към Здравната каса. 

Министерството отказва да предостави информацията под предлог, че исканата информация е служебна и достъпът до нея е ограничен, тъй като тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на министъра на здравеопазването и няма самостоятелно значение.

Със свое решение от 3 април 2019 г. Административен съд – София-град отменя отказа на МЗ за предоставяне на информация и постановява информацията да бъде предоставена на Национална мрежа за децата.

„Финансирането на лечението на деца е важен обществено значим и социален въпрос и всичко, свързано с този въпрос, е от надделяващ обществен интерес и не следва информацията, свързана с него, да бъде ограничавана по никакъв начин. Непредставянето на поисканата информация създава усещане у обществото за нещо скрито, прикрито и тайно. Това усещане противоречи на принципа за прозрачност, залегнал в основата на ЗДОИ“, се казва в мотивите към съдебното решение.

„Въпросът с преструктурирането на органа, отговарящ за финансирането на лечение на деца с тежки заболявания, е въпрос от съществено социално значение. Въпросите свързани с причините довели до вземането на това решение, са от важен обществен интерес. Още повече, че взетото решение за закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и преминаването му към НЗОК, е извършено с постановление на МС, което подлежи на задължително обсъждане. А за да участва жалбоподателят, като сдружение с основен предмет на дейност защита на децата и сътрудничество между институциите и заинтересованите страни, то следва да се запознае с поисканата информация“, се казва в мотивите на решението.

Министерството на здравеопазването е осъдено да заплати на сдружение Национална мрежа за децата 10 лв. за направените разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.

В края на миналата година Национална мрежа за децата изрази притеснения по повод закриването на Фонда за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина и прехвърлянето на дейността им към НЗОК.

Тогава поставихме на дневен ред нашите опасения с отворено писмо до МЗ и медиите и отправихме въпроси дали тези действия ще отговорят на водещите принципи в Конвенцията на ООН за правата на детето за най-добрия интерес на детето и присъщото му право на живот и осигуряването в максимална възможна степен на оцеляването и развитие на всяко дете. Обърнахме внимание и на липсата на яснота за бъдещото съществуване на Обществения съвет като колективен консултативен орган, гарантиращ прозрачност, публичност и контрол в работата на тази структура, която работи по една от най-чувствителните за обществото ни теми, обясниха от организацията.

„В случая се касае за изключително важна структурна промяна, която беше наложена през Закона за държавния бюджет, без провеждането обществено обсъждане и консултации със заинтересованите страни, а работата на Фонда, както всички знаем, е една от темите с най-висока обществена чувствителност и значение“, коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

„За наше разочарование, получихме два отказа за получаване на информация от МЗ без посочване на конкретни мотиви. Предвид важността на темата, както и нашата мисия да се застъпваме за правата и благосъстоянието на децата, бяхме провокирани да предприемем стъпка към защита на обществения интерес“, допълни Богданов.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови