КОНПИ крие иска ли отнемане на имущество на Иво Прокопиев

OFFNews Последна промяна на 17 ноември 2017 в 15:47 11056 0

КОНПИ крие започнала ли е отнемане на имущество на Иво Прокопиев

Решението на комисията за конфискация на имущество (КОНПИ) не е публично и представлява класифицирана информация. Това става ясно от позиция, която разпространиха от комисия във връзка с появилата се информация, че се подготвя иск за запор на имущество на собствениците на "Икономедиа".  

От позицията на комисията става ясно, че решението на комисията дали да внесе иск за отнемане на имущество е класифицирана информация. От комисията се позовават на текстове от закона за отнемане на имущество, според който, събраната в хода на проверката информация, представлява служебна тайна.

Това обяснение противоречи с множеството съобщения, включително и на сайта на комисията и от интервюта на нейния председател, за внесени искове в съда. 

В позицията на КОНПИ се посочва:

Във връзка с медийния интерес относно извършваните от КОНПИ проверки, напомняме следното:

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ), проверка от органите на КОНПИ започва след получаване на уведомление от прокурор, че конкретно лице е привлечено като обвиняем за изрично посочени в чл. 22 от ЗОПДНПИ членове от Наказателния кодекс. Според българското законодателство нормативните актове се обнародват в „Държавен вестник“ и са достъпни за всяко едно лице.

В тази връзка следва да се има предвид, че всеки, който е привлечен като обвиняем за извършено престъпление, попадащо в обхвата на чл. 22 от ЗОПДНПИ, ще бъде обект на проверка от КОНПИ. Този факт не представлява класифицирана информация. По смисъла на чл. 16, ал. 1 от ЗОПДНПИ информацията, която е събрана в хода на проверката, представлява служебна тайна и същата е класифицирана по Закона за защита на класифицираната информация.

Решението на комисията по чл. 37 от ЗОПДНПИ за внасяне в съда на искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на имущество в полза на държавата, представлява класифицирана информация.

Единствено компетентен да се произнесе по искането на комисията и да допусне налагането на обезпечителни мерки по чл. 397, ал. 1 от ГПК е съдът. Напомняме, че всяко действие на КОНПИ, с което се ограничават граждански права на проверявано лице като разкриване на банкова тайна, налагане на обезпечителни мерки спрямо имущество или отнемане в полза на държавата на това имущество, става след съдебна санкция.

В своята работа КОНПИ е доказала, че при вземането на всички свои решения следва единствено разпоредбите на закона.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови