Кабинетът се опитва да навакса с доверието на ЕК за върховенството на закона с мерки на книга

OFFNews Последна промяна на 04 ноември 2020 в 14:09 1479 0

Кабинетът одобри План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките в Доклада на Европейската комисия от 30 септември 2020 г. за върховенството на закона за 2020 г. Голяма част от тях са предъвквани от дълго време.

На финала на дебата по доклада зам.-председателят на ЕК Вера Юрова съобщи, че мониторингът за България остава, защото българите нямат доверие в съдебната система. Европейската народна партия, чийто член е ГЕРБ, обяви, че очевидно в България не харесват Борисов, но скоро идват избори и там хората ще определят кой да управлява.

Сегашният план на МС обхваща мерки, предложени от компетентните институции от изпълнителната, съдебната власт и независимите органи по четирите стълба на доклада на ЕК - правосъдни системи, уредба (правна рамка) за борба с корупцията, медиен плурализъм и свобода на медиите и други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване.

В стълб „Правосъдна система“ се предвиждат приключване на законодателната реформа по отношение на главния прокурор, неговата отчетност и наказателна отговорност. Те са съобразени със становището на Венецианската комисия и действащата конституционна рамка за подобряване работата и независимостта на Инспектората към Висшия съдебен съвет, преустановяване на публичния достъп до подадените вече декларации от магистрати за членство в професионални организации, подобряване на достъпа до правосъдие и други.

По отношение на „Уредба (правна рамка) за борба с корупцията“ се предвиждат повишаване ефективността на разследванията на корупционни престъпления и постигане на по-солидни резултати по отношение на окончателни присъди - възлагане и извършване на комплексен анализ на делата за корупционни престъпления, анализ на ресурсите (численост на разследващи органи и прокурори, наличие или липса на специализация в областта), изготвяне на експертни предложения за законодателни промени в НК и НПК. Предвиждат се подобряване на работата на КПКОНПИ чрез обезпечаване на човешките ресурси, както и мерки за повишаване на публичността и доверието в антикорупционната комисия.

Въпросите по стълб „Медиен плурализъм и свобода на медиите“ ще бъдат включени като приоритети в област „Медийна среда“ в Националната програма за развитие България 2030. Ще бъдат поставени на обществено обсъждане въпросите, свързани със защитата на журналистите от посегателства, засилване на прозрачността за разпределението на държавната реклама, както и повишаване на прозрачността за медийната собственост, с цел формулиране на мерки. Предвижда се увеличение на ресурсите и капацитета на СЕМ.

В рамките на стълб „Други институционални въпроси" се предвижда приемането на Ръководство за последващата оценка за въздействие от Министерския съвет, въвеждане на изискване за предварителна оценка на въздействие за проектите на подзаконови актове на министри, които имат икономическо, социално или екологично въздействие, увеличаване на ресурсите на КЗД и омбудсмана.

Заложените мерки са с краткосрочен шестмесечен и средносрочен двегодишен срок за изпълнение.

Планът ще бъде публично достъпен на Портала за обществени консултации.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови