Юристи внасят жалба срещу заповед на шефа на СГС заради нарушаване на основни права

Юлиан Христов 13 юли 2017 в 06:10 9681 0

Юристи внасят жалба срещу заповед на шефа на СГС заради нарушаване на основни права

В четвъртък в Административен съд - София град ще бъде внесена жалба от столична адвокатска кантора срещу заповед на председателя на Софийския градски съд (СГС) Калоян Топалов. 

Със заповедта се определят правилата за административно обслужване гражданите и юридическите лица. Атакувани пред съда са два текста. Според единия - достъп до делата и преписките в СГС имат само адвокатите с изрично пълномощно по конкретното дело или общо пълномощно за представителство пред съд. Според втория текст при извършването на справки и проучвания по делата е забранено заснемането и фотографирането на на съдържащите се в тях документи.

Според жалбоподателите заповедта ограничава правата на трети лица, което е недопустимо да се случва със заповед на административен ръководител. 

"В конкретния случай са нарушени, както свръхповелителни разпоредби на закона, така и конституционни права", се посочва в жалбата, като се цитира чл. 121 ал. 3 от Конституцията, според който разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго. Цитира се и ГПК, в който също е предвидено разглеждане на делата в открито заседание, освен ако в закон е предвидено това да стане в закрито заседание.

В жалбата се посочва също, че председателят на СГС няма правомощия да издава заповед относно достъпа на адвокатите до дела, нито пък да забранява фотографирането и заснемането на документи по дела. Причината е, че в случая въведените ограничения имат нормативен характер, докато правилата са вътрешнослужебен акт и той би трябвало да засяга само служителите на съда, "но не и субекти, които се намират вън от подчинените на този орган". 

"В конкретния случай е нарушено правото на информация за гражданите, юридическите лица и адвокатите. Председателят на Софийски градски съд недопустимо обвързва процесуалните действия на съда и на страните по делата и правото на информация за гражданите, юридическите лица и адвокатите. Процесуалните закони (ГПК, НПК и АПК) уреждат само процесуалните действия на съда и страните в процеса, но не и правото на информация, която могат да получат гражданите, юридическите лица и адвокатите", се посочва в жалбата.

Нарушена е и разпоредбата на Закона за адвокатурата, според който адвокатите имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа. На основата на тези текстове се посочва също, че въпросът със забраната за фотографиране на книжа не е изрично засегнат, което означава, че тази дейност не е забранена. В същото време се посочва, че фотографирането разтоварва администрацията на съда от допълнителни натоварвания - "не се отнема време на съдебните деловодители, не се хаби хартия, мастило, не се амортизира техника, съответно не се изразходват средства от бюджета на съда. Получената фотография не е годен документ, който може да бъде използван от адвоката или страната за представяне пред която и да е институция, т.е. може да се използва единствено с информационна цел. От тази гледна точка, дори копията по ал. 2 могат да намерят по-широко приложение, а те се издават веднага съгласно правилата на действащото законодателство. В този смисъл режимът за фотографиране следва да бъде също толкова лек, колкото и този за получаване на копия, дори по-улеснен". 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови