АКФ видя нередности в решенията на ВАС за 'Евролаб 2011' и сезира съдебния инспекторат

OFFNews 11 август 2022 в 15:37 4940 0

ГКПП

Снимка Архив

ГКПП-"Капитан Андреево"

Антикорупционният фонд има сериозни съмнения за нередности в решенията на Върховния административен съд по казуса с граничния контрол по полосата с Турция, осъществяван от частната "Евлолаб 2011". Това е причината фондът да сезира Инспектората на Висшия съдебен съвет.

В последните две седмици на юли Административният съд София-град (АССГ) и ВАС скоростно се произнесоха с общо шест акта по жалби на дружеството „Евролаб 2011“ ЕООД. В едно от определенията на съда се забелязват сериозни нарушения, се твърди в доклада на АКФ.

Според фонда особено притеснително е определението на ВАС от 19 юли, с което съдът незабавно и безусловно нарежда на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да прекрати блокирането на достъпа на служители на „Евролаб 2011“ за извършването от тях на товаро-разтоварна дейност на границата и изпълнението на функцията на „оператор“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент.

Определението на съда буди недоумение, тъй като отразява разбирането, че „оператор“ е някаква специална функция, която се осъществя само на ГКПП от частно лице, което товари и разтоварва стоки на границата срещу получаване на държавна такса. Това, както и изводът, че БАБХ няма право самостоятелно да извършва товаро-разтоварна дейност като част от дейността по официален контрол, всъщност са в разрез с буквата и духа на европейския регламент, както и на националното законодателство, смята АКФ.

"По закон операторите извършват единствено спомагателни дейности на границата, а дейността им изцяло се контролира от органите на официален контрол, какъвто е БАБХ", заявява старши правният съветник към фонда Лора Георгиева.

"Чрез своето определение съдиите от ВАС предоставят на едно частно юридическо лице част от правомощията на държавните органи на граничния официален контрол, както по отношение на осъществяване на контрола по същество, така и по събиране на държавна такса за тази услуга – схема, която вече познаваме от „Златната локва“, предоставена на „Пи.Еф.Си“ ЕООД", допълва тя.

Мотивите на съда са, че „Евролаб 2011“ ЕООД имало сключени договори с вносителите да разтоварва тяхната стока. Според експертите на АКФ обаче няма как по силата на договор да се възлагат и поемат задължения, които да отменят специалния разрешителен режим на границата.

"Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове категорично забранява всякакви дейности, извършвани от външни лица, които затрудняват граничния контрол. Изброени са изчерпателно допустимите дейности, които могат да бъдат извършвани от външни лица на границата и те са: банкова, застрахователна и възстановяване на ДДС. Всякакви други дейности в зоните на ГКПП могат да се извършват само след изрично разрешение по определен в закона ред. В случая очевидно няма и не се твърди да има разрешение от страна на контролен орган. Нещо повече, извършването на товаро-разтоварна дейност от страна на неоторизирано частно лице, при това представител на вносителя, във всички случаи би намалило или би създало съществен риск от намаляване ефективността на осъществявания официален контрол на ГКПП", изтъква още Георгиева.

Според експертите на АКФ е притеснително и самото допускане на жалбата на „Евролаб 2011“ ЕООД и разглеждането ѝ по същество от ВАС. По закон ВАС може да постанови прекратяване действия на административен орган, какъвто е БАБХ, само ако тези действия се извършват без законово основание. Но действията на БАБХ са именно в изпълнение на законово установените ѝ функции във връзка с извършването на граничен фитосанитарен контрол.

Експертите на АКФ откриват нередности и при разпределението на делата след жалбите на „Евролаб 2011“ ЕООД във ВАС. Документите по трите жалби са внесени в съда на три различни дати – 16.06.22 г., 27.06.22 г. и на 01.07.22 г. Възникват съмнения, че в нарушение на правилника на ВАС преписките получават три поредни номера на дела едновременно на 8 юли 2022 г. и са разпределени на почти идентичен съдебен състав едновременно – на 11 юли 2022 г.

"Възниква въпросът какво е наложило това забавяне – в единия случай повече от 20 дни, така че делата по трите преписки да бъдат образувани едновременно и да бъдат разпределени по време на съдебната ваканция между ограничен брой съдии", питат от Антикорупционния фонд.

АКФ е подал сигнал за нередностите при разпределението на делата до Инспектората на ВСС.

"Следим действията на всички институции по този казус с повишено внимание. Очакваме бърз отговор от Инспектората на ВСС по констатираните от нас нарушения и ще информираме обществеността своевременно за това", коментира директорът на фонда Бойко Станкушев.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови