Ексклузивно Вървим към избори: Габриел отхвърли меморандума на ПП-ДБ и ги обвини в политическа търговия

Адвокати: Търпението ни е изчерпано. Необходимо е всенародно обсъждане за бъдещето на професията

OFFNews 16 юли 2020 в 17:51 5471 1

"Декларация за промяна", към която да се присъедини всеки адвокат, огласиха група адвокати. С нея те обявяват, че председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова и целият съвет не ги представляват пред българския народ. И настояват въпросът за мястото и ролята на адвокатурата да бъде поставен на всенародно обществено обсъждане под патронажа на Народното събрание, съобщи Лекс.

Адвокатите са учредили инициативен комитет, като координатори са председателят на Пловдивската колегия Иван Демерджиев и колегите му от София Явор Димитров и от Смолян Елена Даскалова-Радева.

Инициативата им идва в отговор на бездействието на Висшия адвокатски съвет. "Дългогодишните усилия да накараме съществуващото статукво във ВАдС да работи така, че българската адвокатура като професионална общност да бъде на висотата на потребностите на крехкото ни гражданско общество не дават резултат".

„Моментът е много подходящ ВАдС да даде пример на другите, чиито оставки са поискани, да прояви достойнство, да се оттегли и да даде възможност на адвокатурата да излъчи представители, които се вслушват в гласа на адвокатите“, е заявил адвокат Демерджиев пред Лекс. "Нашата надежда беше, че, въпреки че не се оттеглиха след Общото събрание на адвокатите от страната, членовете на ВАдС по някакъв начин ще се вслушат в него, но те показаха високомерие и нежелание да се съобразят с гласа на адвокатите. Нашите действия са законосъобразна последица на това. Идеята за тях не е узряла сега. Те щяха да дойдат още през март, но настъпи кризата с коронавируса".

"Единството на българската адвокатура е в състояние да донесе така нужните гаранции за демократична и правова държава", изтъкват авторите на декларацията. Но според тях то не може да се осигури от този ВАдС.

"Убедени сме, че когато една практика на управление стане не само неадекватна, но и разрушителна за осъществяване на конституционните ни функции, накърнява нашето професионално и човешко достойнство и ни маргинализира в очите на българското общество, наше естествено право е да я променим и след широко, всенародно обсъждане да създадем ново управление, полагайки неговите основи върху конституционните принципи за една нова, една нужна на обществото адвокатура. Адвокатура, обединяваща свободни, независими, самоуправляващи се адвокати, нужни на своите клиенти и изпълващи с уважение и респект съдебните зали и коридорите на властта!", се казва още в декларацията.

Авторите ѝ посочват, че българските адвокати винаги са се стремили да търсят баланса на интересите и благоразумието в действията си и съзнават, че една форма и практика на управление, упражнявана от различните ръководства на адвокатурата през последните 30 г., не е редно да бъде променяна заради незначителни, краткотрайни или конюнктурни причини.

"Опитът ни досега показва, че бяхме търпеливи и търсихме компромиси с различните ръководства, като някак си привикнахме на проявите на пренебрежение и унижение, дали защото се страхувахме за клиентите си или се бояхме да нарушим личния си комфорт", заявяват адвокатите.

Те изреждат причините за решението си:

- липса на позиция и защита при изявления на лица от изпълнителната, съдебната власт и средствата за масово осведомяване, внушаващи или направо представящи българския адвокат като посредник в корупционния процес, човек без ценности, готов да служи за постигане целите на клиента, независимо с какви средства;

- липса на реакция при все по-честите нарушения от страна на изпълнителната и съдебна власт на конституционните ни права като адвокати и правата на клиентите ни;

- неизпълнение на редица решения на Общото събрание на адвокатите в страната за изготвянето и внасянето на нов Закон за адвокатурата, съобразен с обществените потребности;

- пълно мълчание във връзка с преустановяване работата на съдилищата и изключването на 13 800 адвокати от мерките на правителството по подпомагане на бизнеса и работещите в условията на пандемията от COVID-19;

- непрозрачна среща на председателя на ВАдС с премиера, след което нищо видимо не се случи – както за обществото, така и за всеки български адвокат;

- искане на Висшия адвокатски съвет да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби от Закона за хазарта, без видима връзка с професията и то в момент на обявено извънредно положение;

- липса на прозрачност, яснота и обосновка при взимане на решения, касаещи всички адвокати в страната;

- липса на адекватни действия по оптимизиране на дейността на Единния портал за електронно правосъдие и активното участие на адвокатите в качеството им на основни активни ползватели на портала;

- липса за законов механизъм за контрол върху решенията на ВАдвС;

- неизпълнение на решения от национални форуми на адвокатурата;

- унизителна отмяна на текстове от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съчетани със забавените и ненавременни решения в тази насока;

- вместо да се вслуша в благоразумните и конструктивни искания на цели адвокатски колегии от страната, това ръководство започна дисциплинарни репресии срещу председателите на тези колегии. А там, където в съответните колегии бяха избрани от общите събрания на адвокатите председатели и органи на управление, неодобрени от това управление, тези избори бяха отменени на безпринципна основа.

В заключение адвокатите посочват: "Нашето търпение е напълно изчерпано!", и допълват, че всичко изброено "говори за замисъл и действия в една последователност с цел осуетяване на формулирането на общи интереси".

„Наш конституционен дълг е да се противопоставим на това управление на адвокатурата“, пишат адвокатите и призовават НС да проведе всенародно обсъждане за адвокатурата, а след това да приеме нов закон за професията, който да стъпва на това, че тя е единна, независима, децентрализирана, действа като коректив на порочните практики в съда, прокуратурата, изпълнителната и законодателна власт и е с прозрачно и достъпно за всеки български адвокат управление.

Едва след приемането на този нов закон за адвокатурата да бъдат проведени нови избори за ръководни органи.

Ето и пълният текст на декларацията:

Когато дългогодишните усилия да накараме съществуващото статукво във Висшия адвокатски съвет да работи така, че българската адвокатура като професионална общност да бъде на висотата на потребностите на крехкото ни гражданско общество не дават резултат и когато това статукво не зачита волята на върховния орган на адвокатурата – Общото събрание на адвокатите в страната, то настъпи моментът, в който ние, подписалите тази „Декларация за промяна”, заявяваме, че Председателят на Висшия Адвокатски Съвет и целият Висш адвокатски съвет не ни представляват пред българския народ! Смятаме, че следва да бъде поставен въпросът за мястото и ролята на единствено конституционно уредената професия в Република България - тази на българския адвокат, на всенародно обществено обсъждане. Коректността и професионалната етика изискват да заявим по какви причини сме принудени да предприемем това действие.

Основната конституционна функция на българските адвокати е да защитават правата на гражданите, законните интереси на стопанските субекти и да бъдат гарант за съществуване на гражданското общество в Република България. Ние сме естествен коректив на съдебната система и изпълнителната власт. За осъществяването на тези функции Конституцията на Република България в разпоредбата на член 134 е дала право на Адвокатурата да е „свободна, независима и самоуправляваща се”! Висшият Адвокатски Съвет и неговият Председател черпят правомощията си от съгласието на нас, българските адвокати, за да бъдем представлявани от тях само и единствено в защита на обществения интерес, който сме призвани да браним - правата на гражданите и стопанските субекти пред законодателната, изпълнителната и съдебна власт.

Единството на българската адвокатура е в състояние да донесе така нужните гаранции за демократична и правова държава. Това единство, обаче, не е в състояние да бъде осигурено от Председателя на Висшия Адвокатски Съвет и целия Висш адвокатски съвет като органи, които са призвани да ни представляват пред българския народ. Същите получиха котегоричен вот на недоверие от българските адвокати на проведения най-висш форум на Българската адвокатура на 22.02.2020 година в гр. София, а именно - Общото събрание на адвокатите от страната.

Убедени сме, че когато една практика на управление стане не само неадекватна, но и разрушителна за осъществяване на конституционните ни функции, накърнява нашето професионално и човешко достойнство и ни маргинализира в очите на българското общество, наше естествено право е да я променим и след широко, всенародно обсъждане да създадем ново управление, полагайки неговите основи върху конституционните принципи за една нова, една нужна на обществото Адвокатура. Адвокатура, обединяваща свободни, независими, самоуправляващи се адвокати, нужни на своите клиенти и изпълващи с уважение и респект съдебните зали и коридорите на властта!

Ние, българските адвокати, винаги сме се стремили да търсим баланса на интересите и благоразумието в действията си и съзнаваме, че една форма и практика на управление, упражнявана от различните ръководства на Адвокатурата през последните 30 години, не е редно да бъде променяна заради незначителни, краткотрайни или конюнктурни причини. Опитът ни досега показва, че бяхме търпеливи и търсихме компромиси с различните ръководства, като някак си привикнахме на проявите на пренебрежение и унижение, дали защото се страхувахме за клиентите си или се бояхме да нарушим личния си комфорт.

Важни причини, но не единствени, за нашето решение са поредица от действия и бездействия на Председателя и Висшия Адвокатски Съвет, изразяващи се в:

‣ Липса на позиция и защита при изявления на лица от изпълнителната, съдебната власт и средствата за масово осведомяване, внушаващи или направо представящи българския адвокат като посредник в корупционния процес, човек без ценности, готов да служи за постигане целите на клиента, независимо с какви средства;

‣ Липсата на реакция при все по-честите нарушения от страна на изпълнителната и съдебна власт на конституционните ни права като адвокати и правата на клиентите ни;

‣ Неизпълнението на редица решения на Общото събрание на адвокатите в страната за изготвянето и внасянето на нов Закон за адвокатурата, съобразен с обществените потребности;

‣ Пълното мълчание във връзка с преустановяване работата на съдилищата и изключването на 13 800 адвокати от мерките на Правителството по подпомагане на бизнеса и работещите в условията на пандемията от COVID-19;

‣ Непрозрачната среща на Председателя на Висшия Адвокатски съвет с Премиера, след което нищо видимо не се случи - както за обществото, така и за всеки български адвокат;

‣ Искането на Висшия Адвокатски съвет да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби от Закона за хазарта без видима връзка с професията и то в момент на обявено извънредно положение;

‣ Липсата на прозрачност, яснота и обосновка при взимане на решения, касаещи всички адвокати в страната;

‣ Липсата на адекватни действия по оптимизиране на дейността на Единния портал за електронно правосъдие и активното участие на адвокатите в качеството им на основни активни ползватели на портала;

‣ Липсата за законов механизъм за контрол върху решенията на ВАдвС;

‣ Неизпълнение на решения от национални форуми на адвокатурата;

‣ Унизителната отмяна на текстове от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съчетани със забавените и ненавременни решения в тази насока;

‣ И накрая, вместо да се вслуша в благоразумните и конструктивни искания на цели адвокатски колегии от страната, това ръководство започна дисциплинарни репресии срещу председателите на тези колегии. А там, където в съответните колегии бяха избрани от общите събрания на адвокатите председатели и органи на управление, неодобрени от това управление, тези избори бяха отменени на безпринципна основа!

НАШЕТО ТЪРПЕНИЕ Е НАПЪЛНО ИЗЧЕРПАНО!

Изброеното ясно говори за замисъл и действия в една последователност с цел осуетяване на формулирането на общи интереси. Предотвратяване формирането на съзнанието за общност с мисия на българските адвокати в обществото - защита правата на гражданите и законните интереси на стопанските субекти, невъзможност за промяна.

НАШ КОНСТИТУЦИОНЕН ДЪЛГ Е ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА ТОВА УПРАВЛЕНИЕ НА АДВОКАТУРАТА!
Ето защо ние, подписалите тази декларация на 15.07.2020 година в град Пловдив български адвокати, учредяваме инициативен комитет с координатори адв. Иван Демерджиев, адв. Явор Димитров и адв. Елена Даскалова-Радева с цел :

1. Организиране на подписването на тази Декларация от всички, съгласни с текста й колеги от цялата страна;

2. Внасяне на „Декларация за промяна” с подписите на присъединилите се към нея български адвокати в Народното събрание;

3. От наше име да направи искане до Народното Събрание на Република България да вземе под своя патронаж организирането на всенародно обсъждане за принципите, от които да се водят в дейността си българските адвокати и българската адвокатура, осъществявайки конституционните си функции;

4. На основа на така приетите ценности/принципи да изготви проектозакон за българската адвокатура, като:

‣ Независима - равно отдалечена от законодателната, изпълнителната, съдебната власт, от политическите партии, което не значи аполитичност;

‣ Единна в конституционната си функция на защита правата на гражданите и стопанските субекти;

‣ Децентрализирана в решаване социалните проблеми на адвокатите, съобразно спецификата на всяка колегия;

‣ Коректив на порочните практики в съда, прокуратурата, изпълнителната и законодателна власт.

‣ С прозрачно и достъпно за всеки български адвокат управление;

5. След приемане на закона за адвокатурата, провеждане на нови избори за управление на Българската адвокатура.

Призоваваме всички Адвокатски съвети и колеги адвокати, които споделят вижданията в настоящата декларация за промяна, да се присъединят към нас.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

3232

1

tarabata

16.07 2020 в 21:33

негенцова е такова безочливо и некадърно кълбо сланина, че няма на къде повече! отношението е и за останалата част от В Адв С. В САК е същата история. Очевидно колегите от провинцията трябва да вземат инициативата, че да се промени нещо.