Адвокати до Данаил Кирилов: Такова право, каквото НС създава, ние не сме учили!

"Вашият закон се явява бухалка срещу неудобните за властта личности или освобождава от отговорност удобните"

OFFNews 19 декември 2018 в 13:12 21523 3

Адвокати до Данаил Кирилов: Законодателството върви в тоталитарна посока

Грубото погазване на гражданските права, създаването на извънредни съдилища и успешните опити на прокуратурата да влияе върху работата им, както и да се меси в законно регламентирана проверка от висшестоящ съд, говорят за тръгване на законодателството в тоталитарна посока, а това е нещо недопустимо за държава, членуваща в ЕС.

Това се посочва в отворено писмо до председателя на правната комисия Данаил Кирилов, подписано от 70 адвокати. Повод за недоволството им е даването на свръхправомощия на комисията за конфискация, изваждането на общинските съветници от обхвата на антикорупционния закон, както и "тайните арести" до 48 часа

Според адвокатите, които ще внесат писмото днес следобед в Народното събрание, последните промени в антикорупционния показват, че декларираната с него цел не е реалната и че той ще се явява "бухалка" срещу неудобните личности. "Избирателното прилагане на закона, както и извършваните проверки по него, които няма да имат срок, говорят за други цели", посочват те.

Пълен текст на писмото:

Отворено писмо
от група адвокати
до Данаил Кирилов

Г-н Кирилов, предвид последните Ви действия и публични изявления, с настоящето отворено писмо като адвокати, призвани да защитават конституционните права и свободи на гражданите, заявяваме:

Извънредното законодателство, придружено от обиди и намеци срещу Върховния касационен съд, не кореспондират със статута Ви на председател на правната комисия в НС.

Грубото погазване на гражданските права, създаването на извънредни съдилища и успешните опити на прокуратурата да влияе върху работата им, както и да се меси в законно регламентирана проверка от висшестоящ съд, говорят за тръгване на законодателството в тоталитарна посока, а това е нещо недопустимо за държава, членуваща в ЕС.

Последните идеи на ГЕРБ да бъдат освободени от действието на антикорупционния закон общинските съветници показва, че всъщност декларираната цел на горепосочения закон не е реалната, а този закон се явява бухалка срещу неудобните за властта личности или освобождава от отговорност удобните. Избирателното прилагане на закона, както и извършваните проверки по него, които няма да имат срок, говорят за други цели.

Това, че законодателят отказва да види проблема в работата на прокуратурата и едва ли не дава индулгенция чрез антикорупционния закон срещу наказателно преследване за корупция по високите етажи на властта в едни случаи, а в други бива ползван като репресия срещу неудобни на властимащите хора, опитвайки се да внуши на обществото виновността на проверявания не кореспондира с основните правни норми.

Приетите поправки за 48 -часовия арест без уведомяване на близките, които не ограничават прокуратурата в изчерпателно изброени конкретни случаи реално може да доведе до произвол, за който отново да плаща данъкоплатеца в Страсбург.
Опитите Ви за внушение, че ЕС и Венецианската комисия са видели проблем в безконтролната власт на т. нар. трима големи- председателят на ВКС, председателят на ВАС и гл. прокурор са груба инсинуация. ЕС и Венецианската комисия говорят през цялото време за безкронтролната власт само на гл. прокурор, но за съжаление премиера Борисов подчерта, че промени в тази посока може да се очакват след мандата на Сотир Цацаров.

Има значителна разлика в статута на председателите на двете върховни съдилища, които биват избирани не от подчинени, а от равни по ранг съдии, и се явяват адм. ръководител и пръв сред равни, а не както е в прокуратурата, където избрания за гл.прокурор се явява с еднолична власт над всички останали прокурори.

Възразяваме срещу приемане на законодателство без обществено обсъждане.

Изказванията Ви, че тълкувателните решения на ВКС не се съгласували с обществото не кореспондират с основни правни принципи както и внушават, че съдиите извършват нещо нередно, което на практика не е така. Недопустима е намесата Ви в работата на съдебната власт, както и намеците, които имат за цел да моделират общественото мнение в негативна посока за работата на върховните съдии, както и да свалят и без това ниското доверие в съдебната власт.

Тълкувателните решения на върховните съдилища са подчинени на правото, а не на интереса на управляващите!

Настояваме да се съблюдават демократичните принципи и разделението на властите, както и да се спазват правилата при приемане на закони, в противен случай ще изпратим копия от дипломите си в НС в знак на протест, тъй като те не биха ни вършили работа в държавата, която нарушава граждански права и основни принципи на правото.

Такова право, каквото НС създава, ние не сме учили!

1. Адв. Вангел Колев, л. № 1400009940
2. Адв. Христо Ц. Христов- л.№1900038810
3. Адв. Васил Глинджурски, л.№. 1200053127, АК-Благоевград
4. Адв. Валя Разпопова, САК, л. № 1200199910
5. Адв. Явор Калчев л № 1900114490
6. Адв. Деляна Валериева ВАК, л.№1500146690
7. Адв.Методи Димов, АК- Благоевград, л.№ 1200055027
8. Адв.Анна Димитрова, АК Бургас, л.№1700001780
9. Адв. Николай Хаджигенов, л.№ № 1300013934
10. Адв.Стела Николова, л.№1400091990, ВАК
11. Адв. Йордан Нешков, Софийска адвокатска колегия л.№ 1000449110, адвокатска колегия на Англия и Уелс рег. ном. 636246
12. Адв. Андон Великов, АК Смолян, 1100015047
13. Адв. Мариана Стефанова Трифонова, АК Бургас, л.№ 1700026480
14. Адв.Маринела Иванова Петрова - Ашикова, САК, л.№.1600619810
15. Адв. Александрина Тотева Танева, ПАК, л.№ 1600000523
16. Адв. Росица Димитрова , л.№1000316210, САК
17. Адв. Борислав Станков Вълчев л.№ 1200351010
18. Адв. Крум Ангелов Конов, л.№ 1000421810
19. Адв. Тони Георгиев Вълчев, ВАК, 1100100090
20. Адв. Камен Добринов Добрев , л.№ 1100581210, САК
21. Адв. Людмила Костова Христова, САК, л. № 1200172210
22. Адв. Анастасия Валентинова Терзиева
23. Адв. Веселка Генова, л.№ 1800004010, САК
24. Адв. Анатолий Леков , л.№1600012463,ХАК
25. Адв.Елка Йорданова Стоева, л. № 1300173410,САК
26. Адв. Галина Пеева Пенчева, л.№1200003793 АК-Добрич
27. Адв. Милена Иванова Бондокова ,АК Плевен , л.№ 1300020458
28. Адв. Даниела Андреева, САК , л.№ 1100246510
29. Адв. Мария Ив.Димитрова – ВАК
30. Адв.Ивалина Кирчева Димитрова, ШАК, л.№ 1700006297
31. Адв.Иван Георгиев Велов, САК, л.№160450910
32. Адв. Ана Босолова, САК, л.№ 1800448210
33. Адв. Калин Апостолов Ангелов, САК , л.№ 1400277310
34. Адв. Ивона Йотова, САК, л.№ 1000288610
35. Адв. Милена Колева Димитрова, ВАК, л.№ 1000064190
36. Адв. Стефан Ангелов Левашки, АК Пловдив, л. № 1200088840
37. Адв.Детелина Кирилова Филипова, л.№ 1300103990, АК Варна
38. Адв. Адриан Димитров Хаджииванов, АК Хасково, л. № 1000037863
39. Адв. Росица Ангелова Кирова, АК Перник, л.№1000024423
40. Адв. Силвия Мартинова Севдалинова, АК -Силистра, л.№ 1300013875
41. Адв. Женя Недкова Недева, САК, л.№ 1900599410
42. Адв.Татяна Любомирова Иванова, АК-Бургас, л.№ 1000050080
43. Адв. Георги Кънчев Михов , БАК, л. №1300009480
44. Адв.Албина Анева-Томова -АК-Благоевград , л.№1800000527
45. Адв.Велик Илиев Гогов, АК Благоевград, л.№ 1900049227
46. Адв. Любомир Митков Георгиев, АК-Благоевград, л.№ 1100050027
47. Адв. Станимир Петров Стоев, АК Хасково, л.N 1100031863
48. Адв. Розалина Димова Апостолова, САК, л. №1000425910
49. Адв. Десислава Георгиева Матева, САК, л.№ 1500378910
50. Адв. Иванка Георгиева, САК, л.№1300002510
51. Адв. Нели Цончева Василева, АК - гр.Търговище, л.№ 1900010077
52. Адв. Георги Дианов Гайдаров, л.№ 1300430210
53. Адв. Теодор Артуров Божинов , САК, л. № 1000236010
54. Адв.Невена Николова Христова ,АК-Варна, л.№ 1800068890
55. Адв. Николай Бенчев Йочколовски, АК Плевен, л. №1100019358
56. Адв. Кирил Димчев, ПзАК, л.№ 1900036944
57. Адв. Петьо Димитров Славов , САК, л. № 1000022810
58. Адв. Христина Христова, САК, л. № 4300167110
59. Адв. Стефания Гичева, САК, личен № 1700138710
60. Адв. Адриана Петкова Балева, САК, л. № 1200245810
61. Адв. Иво Александров Стефанов, Благоевградска колегия ,л.№ 1400014127
62. Адв.Ивелина Владимирова, ВАК, л.№1200044190
63. Адв. Станислав Любенов Бахчеванов, АК Пловдив, л.№1600117540
64. Адв. Елена Николова Бистричка, Благоевградска колегия ,л.№1400035027
65. Адв.Милена Драганова Спасова, л. № 1700069780
66. Адв. Пламен Кирилов Киров, САК, л.№ 1000355710
67. Адв. Станимир Георгиев Иванов - АК-Ямбол
68. Адв. Мария Райчева, АК- Стара Загора , л.№ 1000019660
69. Адв.Стефан Петров Гайдарски, САК, личен № 1000614110.
70. Адв. Светослав Огнянов Симеонов , САК, л.№ 1300036510

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

6000

3

чондолов

20.12 2018 в 17:09

Най-страшно е когато глупак заработи.

15414

2

Hihi1981

20.12 2018 в 09:33

Тоя съвсем се е самозабравил!!!По тоя начин не се печелят политически дивиденти,а обратно!!!Дори Бсп не си позволяваха такива своеволия!

11719

1

Краси

19.12 2018 в 15:39

То правото на народния съд се преподава само в Рабфак.
Гледайте само с каква скорост се завръщат времената на бай Тошо.