Законодателни промени могат да заобикалят решение на ВКС за гражданската конфискация

OFFNews 12 декември 2018 в 16:40 3449 0

След като магистратите от ВКС излязоха с тълкувателно решение, че прекратяването на наказателното производство, обвинението по което е станало повод за проверка на имуществото, е абсолютна пречка да се води дело за конфискация, ГЕРБ предлагат промени в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Вносител на законопроекта е председателят на правната комисия Данаил Кирилов. Той предвижда създаването на нова алинея, която гласи: "Неспазването на срока за извършване на проверка по чл. 112, ал. 1 не води до прекратяване на производството пред съда, не е основание за недопустимост на исковете по ал. 1 и не погасява материалното право на държавата за отнемане на незаконно придобитото имущество".

В момента съдилищата приемат, че ако проверката не приключи до година и половина, искът на КПКОНПИ за конфискация е просрочен и делото се прекратява. Законопроектът предлага изрично да се регламентира, че срокът за приключване на проверката не е преклузивен, а инструктивен.

Основните изменения обаче са свързани с тълкувателното решение на ВКС, че прекратяването на наказателното производство е абсолютна процесуална пречка за конфискация. 

"Тълкувателното решение на ВКС блокира работата по гражданската конфискация, ако държавата не реагира, дела за 3 млрд. лв. ще отидат във „фризера“, заяви председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев.

Именно след задължителното тълкувателно решение на ВКС Софийският градски съд прекрати делото срещу Христо Бисеров за конфискация на имущество за 2 милиона лева.

В тази връзка спешно в антикорупционния закон се правят две промени. В чл. 153 се създава нова ал. 6, която гласи: „Не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизане в сила на присъда, с която подсъдимия е признат за невинен за престъпления, посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от закона“.

Но тъй като текстът не се отнася до засегнатите от тълкувателното решение дела по стария закон – ЗОПДНПИ, в проекта е заложена преходна разпоредба, която предвижда "неприключилите до влизането в сила на този закон проверки и производства пред съда във връзка с отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, както и производства по установяване на конфликт на интереси и налагане на административни наказания, се довършват по досегашния ред от Комисията".

Гражданската конфискация не представлява наказание за лицето. Наказателната отговорност се реализира с дейността на прокуратурата, която преследва извършителя на престъпната дейност. В много случаи обаче е трудно да се съберат годни доказателства, които да са достатъчни, за да се достигне до осъдителна присъда. И в тези случаи необяснимото богатство може да бъде установено, а плодовете му да бъдат проследени", пише Данаил Кирилов в мотивите към законопроекта. 

Ако проектозаконът бъде приет от Народното събрание, промените влизат в сила със задна дата - от 23 януари 2018 г., когато започна да действа новият антикорупционен закон.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови