Д-р Цветана Иванова от Relogia: 21 век изисква нов подход към света и ученето, обединяващ науката, изкуството и технологиите

Анна Петкова Последна промяна на 06 ноември 2019 в 09:23 3189 0

Д-р Цветана Иванова е основател и президент на Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството Re: Тя е преподавател в Университета за изкуства, Лондон - Central Saint Martins, в магистърска програма „Приложно въображение за креативните индустрии“. Доктор по психология на изкуството, където защитава тезата за това как съвременната художествена форма може да бъде инструмент за науката със заглавие „Невроестетика на емоцията и съвременните художествени форми“. Има магистърска степен по изкуствата, с опит в творческия дизайн, креативен директор на между-дисциплинарни изследвания и разработки с профил: наука+изкуство+технология. Артист и изследовател, с опит в сценичен, графичен и моден дизайн, еволюирал в креативен директор и мениджър на между-дисциплинарни екипи. В момента работи върху верига от крос-дисциплинарни проекти с екипи от художници и учени в стремежа към синтез между наука+изкуство+технология като естествен резултат от тяхната еволюция. Реализирани сътрудничества със Софийския университет, Националната художествена академия, БАН, Музикална академия, международни НПО, МСП и образователни институции в ЕС (www.refoundation.net). Организатор е на събитието за наука, изкуство и технологии RELOGIA | ТРИАЛОЗИ 2019(19-24 ноември). 

Регистрацията е отворена до 11 ноември 2019 на www.relogia.net.

 

Как възникна идеята да обедините науката, изкуството и технологиите в едно събитие - RELOGIA | ТРИАЛОЗИ 2019?

Двадесет и първи век се характеризира с бързото развитие на науката, изкуството и технологиите, което води до драстична промяна в средата, в която живеем, в начина ни на живот, работа, мислене, комуникация и възприемане на заобикалящата ни действителност. Разбирането на процесите, протичащи при тези нови условия, изисква подход, обединяващ науката, изкуството и технологиите, разглеждан като интегриран цялостен продукт на човешкото творчество.

RELOGIA триалози е резултат от осъзнатата необходимост за преглед на разширяващите се граници между различни науки, съвременни изкуства и технологии, засягащи взаимодействията им, заедно със сценарии за интегративни интердисциплинарни приложения.

Накратко RELOGIA е международно трансдисциплинарно събитие от ново поколение, представящо примери на нови образователни форми на ученето чрез изживяване (форми на формалното, неформалното и информалното образование). RELOGIA свързва различните дисциплини през самия човек. Затова именно „Човешкото Измерение“ е заглавието на първото ѝ издание.

Аз вярвам, че, за да получим нови отговори, е нужно да зададем нови въпроси. Задаването на необясними въпроси е това, което ни определя като човеци.

Към кого е насочена програмата на RELOGIA триалози?

Формата за тройно взаимодействие между Наука, Изкуство и Технология е триалози, между най-добрите STE(A)M експерти в Европа в областта на образованието, изследванията, културата, индустрията и социалните иновации, съпътствани с интерактивна комуникация (Q&A) с публиката, като равнопоставен участник в събитието.

Проектът RE:LOGIA триалози работи по създаването, организацията и провеждането на ежегодно международно интер-дисциплинарно събитие от ново поколение. Tрите модула - конференция, изложба и работилници - представят тематично селектирани международни интер-дисциплинарни образователни и изследователски форми с профил STEAM.

В личен план, RELOGIA e насочена към хора, които съзнават, че всички аспекти на живота, креативността и иновациите не са едномерни и тези, които имат необходимост от ново виждане, полезен опит и знание за работещи в практиката модели на

Една от темите на събитието е бъдещето на образованието. В каква посока ще са дискусиите и накъде, според Вас, трябва да се работи в тази сфера?

В най-общ план, голямата промяна ще бъде, че да учиш е модерно и ще бъде едно от основните осъзнати занимания на човека – но не само с цел иновации, а с цел сътворчество обединяващо диаметрално далечни дисциплини. Това ще бъде направено възможно чрез възпитаването на полиматски (ренесансови) модели на мислене, които са необходими при крос-дисциплинарните изследвания и подходи, чието търсене нараства експоненциално. Например, ще може да учиш успоредно музикална хармония – докато учиш математика, биология, химия, неврология и психология едновременно.

Началото на тази концепция или по-скоро осъзнатото търсене на методи за интегриране на интелект от различни дисциплини е дадено от Ричард Файнман, един от най-забележителните американски физици на 20 век, наричан най-великият ум след Айнщайн и носител на Нобелова награда по физика, 1965. По въпроса кой аспект е най-близък до реалността, Ричард Файнман казва още през 1924: “…който край е по-близо до Бога; ако мога да използвам тази религиозна метафора. Красота и надеждата, или фундаменталните закони? Мисля, че по-правилният начин да се каже, разбира се е, че ние трябва да разгледаме цялата структурна взаимно-свързаност на това нещо: и че всички науки, а не само науките, но и всички видове и форми на интелектуален опит, да се видят взаимовръзките на йерархиите - за да се свърже красотата с историята, за да се свърже историята с психологията на човека, психологията на човека да се свърже с работата на мозъка, работата на мозъка да се свърже с невронния импулс, невронния импулс с химията, и така нататък, нагоре и надолу, и в двете посоки. Днес ние не можем, и няма никаква полза от това да вярваме, че сме стигнали дотам, че да начертаем внимателно една непрекъсната линия по целия път от единия край до другия, защото ние едва сега започваме да прозряваме наличието на тази относителна взаимосвързана йерархия.”

100 години по-късно вече сме свидетели на зората на реализацията на тази взаимосвързаност и зависимост; амалгама от наука, изкуство, технология, разработваща иновации в областта на крос-дисциплинарни образователни и изследователски модули, наред с нови културни и социални форми. Водещите европейски крос-дисциплинарни експерти са събрани в това първото по рода и мащаба си в България събитие: RE:LOGIA триалози този ноември в НДК.

Акцент е и емоционалната интелигентност. Как тя се свързва с науката и образованието?

Ако приемем, че изкуството се занимава с правенето на връзки, науката се занимава с принципите и законите, които стоят зад тези връзки, а технологията се занимава с медиирането на това познание, много лесно виждаме логичната връзка между трите. И комуникацията на определен вид познание – през това триединство е много по-ефективна – така че да има принос както за самия човек и неговото личностното разбиране и развитие, така и за възприятието на мултидисциплианрното време, в което се намираме днес, понякога определяно като новия Ренесанс. И ако предишния Ренесанс е допринесъл с познанието на физиологичната анатомия на човека, то този може да открие емоционалната анатомия на човека, благодарение на триединството наука+изкуство+технология.

Емоционалната интелигентност е критично важен качествен параметър в работата в екип – изследователски, бизнес или образователен. Това е подкрепено от факта, че най-големия процент на хора, които напускат работата си или страната си, посочват „токсичната среда“ като първо-причина.

В образователен аспект тя е в основата на образователните направления - прогресивно и позитивно образование и възпитаване на уменията за бъдещето. Последни изследвания на базата на крос-секторни, дескриптивни, корелационни методологии показват силна връзка между емоционалната интелигентност и академичния успех.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови