Законът за подпомагане на земеделските производители беше приет на второ четене

Кристина Минчева 17 декември 2022 в 17:38 1163 0

Гласуване на Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Снимка БГНЕС/НАДЕЖДА ПЕЕВА

Депутатите гласуваха на второ четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители беше приет на второ четене от 128 народни представители, със 128 гласа „за“ в петък.

Това е общ законопроект и механичен сбор от два законопроекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, който е част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В мотивите на законопроекта е посочено, че Европейската комисия представи през 2018 г. законодателни предложения в Обща селскостопанска политика (ОСП). Предвидено е, че държавите членки на Европейския съюз са длъжни да изпълняват стратегическите планове по ОСП, одобрени от Европейската комисия. За изпълнение на тези изисквания е необходимо България да създаде национално законодателство, което да уреди условията и реда за прилагане на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на България за програмен период 2023 - 2027 г.

Прилагането на Стратегическия план на страната трябва да започне на 1 януари 2023 г., за да може България да получи финансов ресурс, предвиден по плана и земеделските производители да се възползват от подпомагането. До тази дата трябва да влезе в сила националното законодателство за прилагане на плана, което налага спешно приемане на пакет от нормативни актове. Наложително е преди 2023 г. да е влязла в сила национална нормативна уредба за директните плащания и секторните интервенции, за да се предотврати неусвояване на 1 581 175 591 лева.

Всички нанесени редакции от Комисията по земеделие бяха приети. 

В края на заседанието Никола Минчев обяви, че председателят на Народното събрание ще свика извънредно пленарно заседание следващата седмица във вторник с дневен ред - първо гласуване на Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с произход от Русия или внесени от Русия. Втора точка - първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение за закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и с продукти от нефтен произход и точка трета - парламентарен контрол по чл. 92 - 104 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Най-влиятелните хора в Европа се събират в София