Захариева и Кунева в спор за подялбата на 200 хил. лв. (стенограма)

OFFNews Последна промяна на 22 април 2016 в 12:43 2205 2

Захариева и Кунева в спор за подялбата на 200 хил. лв. (стенограма)

Снимка БГНЕС, архив

Подялбата на 200 хил. лв. от бюджета за българската комуникационна стратегия за Европейския съюз е била обект на разисквания по време на последното заседание на Министерския съвет в сряда, става ясно от публикуваната стенограма. 

Министърът на правосъдието Екатерина Захариева е поискала подопечното ѝ ведомство да бъде включено в разяснителната кампания за това какви мерки са предприети по механизма за сътрудничество и оценка. Аргументите на Захариева са, че МП няма програма и специално отделени средства за комуникационна стратегия. 

Въпреки, че е съгласна с колежката си, вицепремиерът Меглена Кунева заявява, че средствата вече са разпределени и ново преразпределение ще доведе до "фрагментиране на координационните функции" и "невъзможност за ефективно изпълнение и незадоволителни резултати". Всичко това щяло да обезсмисли стратегията. От думите на Кунева се разбира, че подялбата касае 200 хил. лв., за част от които правосъдното министерство претендира. 

Финансовият министър Владислав Горанов контрира спора с въпроса за какво са необходими пари, за да бъде популяризирана дадена дейност. Според него "има много начини един министър да разкаже за дейността си и за политиката, която провежда". "Какво точно им разяснявате в кампанията?", обръща се той към вицепремиера Кунева и правосъдната министърка. 

В крайна сметка министрите приемат предложението на Захариева нейното министерство да бъде включено в графика на комуникационната стратегия.

Ето и текста на стенограмата:

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Захариева!
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Благодаря Ви, господин премиер.
Министерството на правосъдието е направило бележка, която не е отразена и аз настоявам и държа тя да бъде приета, а това е, в приоритет 2 – „Публичност и прозрачност на българските институции в рамките на препоръките на Европейската комисия в механизма за сътрудничество и оценка”.
Считаме, че с оглед на факта, че министърът на правосъдието е координатор и отговорен за приемането и разработването на голяма част от нормативната уредба, в отговорните институции да се добави и министърът на правосъдието, както и половината от бюджета да се разпредели за Министерството на правосъдието с цел разяснителна кампания и изобщо разясняване на това, което правим по Механизма за сътрудничество и оценка.
Факт е, че в Министерството на правосъдието знаете, че нито имаме програма, нито имаме пари за отразяване за каквато и да е комуникационна стратегия. Това са единствените средства, с които можем да разясним на обществото това, което правим в рамките на механизма за сътрудничество и оценка.
БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Кунева!
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Искам също да взема отношение по въпроса за Комуникационната стратегия и специално това, което предлага министър Захариева.
Разбира се, като ресорен вицепремиер, аз бих искала в тази област да има колкото се може повече подкрепа от страна на правителството. Всъщност, става дума за 200 хиляди лева, което е по приоритет 2 и по този фиш, който подкрепя комуникационната политика в тази област, по абсолютно по всичко, което е свързано, включително и с антикорупционното законодателство. Всичко това влиза под тази шапка.
Това, което предлага министър Захариева, всъщност е със записването на този текст половината от тези пари да отидат в Министерството на правосъдието.
Ние имаме разработен цялостен фиш с отделни дейности и разчети към тях, който е приет от работна група на Министерския съвет и то твърде скоро, на 9 март тази година.
Предвидените средства и сега са недостатъчни и в това отношение аз разбирам министър Захариева, особено по отношение на разяснителна кампания.
Аз също мога да прибавя своето притеснение за това, че като национален координатор по антикорупционна политика, който покрива изключително много области, има много задължения, но не и бюджетни средства. Предложението на Министерството на правосъдието, всъщност, се боя, че ще доведе до фрагментиране на координационните функции и бюджета на дейността и ще доведе до невъзможност за ефективно изпълнение и незадоволителни резултати, което на практика обезсмисля нейното изпълнение.
Разбира се, Министерството на правосъдието трябва да е предвидило бюджетни средства за своите инициативи. Това, че те координират дейностите по механизма за сътрудничество е по годишния бюджет на ведомството и това не е за първи път.
В рамките на Съвета по европейска комуникация беше прието предложение да се даде възможност за по-добра видимост и гласност на законодателните инициативи на Министерството на правосъдието, свързани с изпълнението на препоръките в доклада, но в рамките на разяснителната кампания по предложената инициатива.
Затова аз предлагам като компромис при последващ преглед на изпълнението на работната програма идентифициране на свободен ресурс, той да бъде насочен за изпълнение на конкретни дейности, които Министерството на правосъдието предлага.
Пак казвам, че имам пълното разбиране на необходимостта за повече комуникация, но се притеснявам, че това разделяне на парите ще направи общо взето доста неефективни нашите действия. Всичко, с каквото може Комуникационната стратегия да подкрепи Министерството на правосъдието, разбира се, трябва да бъде направено.
БОЙКО БОРИСОВ: Захариева!
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Наистина парите са малко, съгласна съм, но няма как в приоритет „Публичност и прозрачност на българските институции във връзка с препоръките на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка” министърът, който отговаря за координацията и за докладването да не е включен нито като отговорна институция, нито нула лева да му бъдат предоставени от единствения бюджет, всъщност, с който държавата разполага за тази разяснителна кампания.
Така че, аз продължавам да поддържам бележката. Съгласна съм изцяло с госпожа Кунева, наистина са недостатъчни средствата, но в бюджета на Министерството на правосъдието няма нула предвидени лева, единственото, на което разчитаме е на тази комуникационна стратегия и на тези средства. Така, че считам, че въпреки малкото средства да разчитаме от 450 хиляди да остане ресурс – това което госпожа Кунева предложи, е нереалистично. Убедена съм, че ресурс няма да остане, а сега е изключително важно да разясняваме това, което правим. Точно сега е моментът.
Така че, считам, че следва Министерството на правосъдието да се включи в отговорните институции и да бъде предвиден ресурс в рамките на ограничения ресурс за разяснителната кампания, тоест поддържам бележката.
БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Кунева!
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Разбира се, колегите ще решат как е най-подходящо да се направи. Само искам да кажа, че предвидените средства за 2015 г. са 500 хиляди лева и, всъщност, в национален план разходваните са 404 331,32, което означава, че ние наистина сме реализирали икономии за сметка на това, че сме използвали, примерно, държавни сгради и тук искам да благодаря на министъра на отбраната, който винаги ни е помагал. Пак казвам, не е въпросът… ние току що направихме фиш март месец, в началото на март. Ако сега се променят нещата и започнем да цепим тази сума, не мисля, че ще е ефективно, но госпожа Захариева има пълния ми ангажимент точно по това, което тя предлага – да има абсолютен достъп до Комуникационната стратегия с предложени от нея инициативи.
Пак казвам, на мен ми се струва, че този спор не е по същество, а е по преместване от единия в другия бюджет. По същество моят ангажимент към политиката, водена от нея и от Министерството на правосъдието, е без всякакво съмнение подкрепено. Както решите.
БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Не мислех да вземам думата, аз нямам коментари по точката, но сега бих коментирал.
Министрите имат достатъчно инструменти да популяризират своята дейност и да обясняват какво правим. В този смисъл дори този половин милион е много, защото има много начини един министър да разкаже за дейността си и за политиката, която провежда, и даването на пари за комуникационни стратегии винаги е било с особена подозрителност наблюдавана от страна на Министерството на финансите, защото имаме изключително развита медийна среда и не са нужни свръх усилия, за да можем да излъчим каквато и да е информация към публиката.
Това е коментарът ми.
Какво точно им разяснявате в кампанията?
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Не е само медийно, ще дам пример за нещо, което аз правих тази година.
Ако ние поканим Венецианската комисия, ГРЕКО, ако поканим Антикорупционното бюро на Полша, на Хърватска и т. н., те трябва някак си… Което и вие правите разбира се, министър Бъчварова също, всеки всъщност. Аз не мога да ги поканя от друг бюджет например, ако става въпрос за антикорупция.
По принцип, оптимизиране, каквото министърът на финансите предлага да обсъдим, вероятно е разумно, включително и, примерно, ако премиерът реши да направи такъв форум, как точно може да се случи, ако нямаме средства да направим този форум.
РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Предлагам в този случай, ако можем да допълним Министерството на правосъдието и МВР като възможни бенефициенти, приоритетни, и след това по преценка.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Един компромисен вариант – поне в отговорните институции да се включи и министърът, който отговаря за координацията, комуникацията и изобщо за изпълнението на мерките.
Съгласна съм с господин Горанов, но тук става въпрос за организиране на разяснителни кампании. За конференцията, която от утре започва, не сме поискали нито един лев допълнителни средства, а това е конференция с участие на 47 държави.
Разбира се, че се опитваме да се оправяме в рамките на нашия бюджет, но все пак предвид лимитирания ресурс и многото ангажименти, които имаме тази година, считам, че Министерството на правосъдието задължително следва да бъде включено като отговорна институция и в координация с госпожа Кунева да се опитаме да разработим заедно проекта за разясняването му.
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Въпросът е да уточним сумите, защото Вашето предложение е да отидат в бюджета на Министерството на правосъдието. Аз предлагам точно това, с което Вие завършихте, да останат така, както са, и да го направим.
Ако става въпрос за включването при вземане на решение как да се разпределят тези средства – разбира се, чудесно, ние винаги така сме го правили. Това е всъщност Съветът по европейска комуникация. Тези средства се разходват благодарение на общи решения на СЕК и тук повече от добро дошло е Министерството на правосъдието.
БОЙКО БОРИСОВ: Дончев!
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: На база на дебата аз предлагам Министерството на правосъдието да се включи.
БОЙКО БОРИСОВ: А на вътрешните работи?
МЕГЛЕНА КУНЕВА: За включване при вземане на решение разбира се, аз казах и преди малко – и Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието, ако трябва да има специално разглеждане на Механизма за сътрудничество и оценка – чудесно. Аз искам просто да е ясно отиват ли 100 хиляди от Комуникационната стратегия, която е общо 500 дали тези пари отиват изяло в Министерството на правосъдието и ние забравяме, не знам какво ще стане тогава с Министерството на вътрешните работи или не, защото това всъщност е преразглеждане на бюджета от Комуникационната стратегия към Министерството на правосъдието. Пак казвам, с вземането на общо решение съм съгласна и така работим, но тук става дума за друго предложение.
БОЙКО БОРИСОВ: Захариева, формулирай още веднъж твоето предложение.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Моето предложение е, като отговорна институция в приоритет 2 да се включи и Министерството на правосъдието, защото в рамките на работата група, в която се обсъжда и в която разбира се, че се кани Министерството на правосъдието, това е повдигнато и там като въпрос и проблем.
Считам, че по-скоро като решение като отговорна институция за разпределяне на средствата трябва да е и Министерството на правосъдието там, не само в рамките на работната група, в която се обсъжда, и съвета, в който се обсъжда разпределението на средствата.
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Искам да знам дали отиват пари тези 100 хиляди лева, които Министерството на правосъдието иска или не, защото това всъщност е важно.
БОЙКО БОРИСОВ: Външните работи какво мислят?
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ: Ако ми позволите като вносител само мога да потвърдя това, че ежегодно и по международния план, и по националния план остава неусвоен ресурс. Тоест, от гледна точка на възможността Министерството на правосъдието да бъде включено с определени дейности, аз не виждам проблем. Въпросът е действително като запис какво да решим в момента. Ако това, което госпожа Захариева предлага, би било приемливо с разбирането, че текущо, при изпълнението ресурс, който виждаме, че остава неусвоен, можем да насочим към инициативи, които те ще представят, бих предложил така.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Добре, включваме се обаче като отговорна институция.
БОЙКО БОРИСОВ: Добре, приемаме точка 3 с направеното предложение от госпожа Захариева в отговорните институции да се включи и Министерството на правосъдието, нали така?
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Да.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме я.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

4359

2

ОФчар

22.04 2016 в 16:03

Дайте ги на Пръмова ;)

13409

1

мнение от IP

22.04 2016 в 13:41

Оле! Разбрах! Трябва да се направи форум, на който да се обсъди как да се оптимизират разходите за комуникационната стратегия за разясняване на НАС какво правят министрите за да има прозрачност на институциите в рамките на препоръките на Европейската комисия в механизма за сътрудничество и оценка.
Напълно безплатно и цензурирано МЕРСИ, няма нужда!