Удължават мярката за подкрепа на заетостта до 31 май

OFFNews 15 март 2021 в 16:14 2045 0

Мярката за запазване на заетостта се удължава до 31 май. Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173-а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността.

Това стана ясно след извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова. 

Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г. И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г. Допълнителният финансов ресурс за удължаване на мярка е в размер на 147 млн. лева, с които се очаква да бъдат запазени около 100 хиляди работни места. 

След промяната за изплащане на средства ще могат да кандидатстват работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019 г.

До 15 април 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 януари до 31 март 2021 г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред. 

Правителството и социалните партньори обсъдиха и проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. 

С предложените промени се предвижда лицата да имат право на компенсация за не повече от 60 дни за 2020 г. и не повече от 90 дни за 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган. 

Увеличава се срокът за допустимост, който вече ще бъде не по-късно от 30 юни 2021 г. Допълнителният финансовият ресурс за обезпечаване на мярката е в размер на 24,6 млн. лева и се очаква да достигне до 33 хиляди заети лица.

Финансовите средства, необходими по мярката са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и редът за кандидатстване и получаване на финансовата подкрепа.

В точка трета от дневния ред НСТС проведе избор на ротационни заместник-председатели, съгласно чл. 3а, ал. 4 от КТ. За заместник-председател на НСТС от организациите на работниците и служителите беше избран г-н Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“. От квотата на работодателските организации за заместник-председател на НСТС беше избран г-н Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

В точка разни НСТС даде позиция по отношение на РМС № 429 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно засегнати от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови