Седми час депутатите гласуват държавния бюджет за следващата година

OFFNews 28 ноември 2018 в 21:27 2422 0

Седми час продължават дебатите по окончателното приемане на държавния бюджет за следващата година.

След като приеха бюджетите на Президентството, омбудсмана, съдебната власт и парламента, депутатите приеха бюджета на Министерството на външните работи. Предвидените в него приходи са на стойност 59,7 млн. лева, като 47,7 млн. лева ще дойдат от държавни такси. Разходите на министерството са в размер на 132,6 млн. лв., от които 26,1 млн. лева ще отидат за персонал. За политика в областта на развитието на ефективната дипломатическа служба са предвидени 110,2 млн. лв.

115,6 млн. лв. са приходите в бюджета на Министерството на финансите за следващата година. Главният източник на приходи са държавните такси – 114 млн. лв. Заложените разходи на министерството са на стойност 521,2 млн. лв., от които 312,8 млн. лв. ще бъдат похарчени за персонал. От бюджетните програми най-голяма сума ще бъде вложена в областта на ефективната събираемост на държавните приходи – 326,7 млн. лв. 

Одобрен беше и бюджетът на Министерството на отбраната за 2019 година, в който са заложени 44 млн. лева приходи. 29,3 млн. лева ще дойдат от собственост на министерството. Предвидените разходи са в размер на 1,4 млрд. лева, като от тях почти 996 млн. лева ще бъдат похарчени за персонал. За отбранителни способности са заложени 1,3 млрд. лева, а почти 83 млн. лева - за политика в областта на съюзната и международната сигурност.

В приетия бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. предвидените приходи са на стойност 175 млн. лв., от които 87,5 млн. лв. ще дойдат от държавни такси, а 60 млн. лв. – от глоби, санкции и наказателни лихви. От заложените 1,5 млрд. лв. разходи, за персонал са предвидени 1,3 млрд. лв. От бюджетните програми най-голямата сума е предвидена за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, където ще бъдат вложени 877,7 млн. лв. За границите и контрола на миграционните процеси пък са отделени 212 млн. лв.

Народните представители одобриха и бюджета на Министерството на правосъдието, в който заложените приходи са в размер на 61,5 млн. лева, от които 61,2 млн. лева ще дойдат от държавни такси. Разходите на министерството е предвидено да бъдат 274, 8 млн. лева, от които почти 200 млн. лева ще бъдат изплатени на персонал.

Депутатите приеха и бюджета на Министерството на труда и социалната политика за следващата година. В бюджета са включени обещаните 150 млн. лева повече за политики за хората с увреждания. Заложените приходи са на стойност 26 млн. лева, 21,5 млн. лева от които ще дойдат от данъчни такси. Почти 1,3 млрд. лева са общите разходи, като за персонал са предвидени 109,2 млн. лева.

Одобрен беше и бюджетът на Министерството на здравеопазването, в който са заложени 37,5 млн. лева приходи, от които 29,2 млн. лева ще бъдат събрани от държавни такси. Разходите на министерството са на стойност 548,5 млн. лева, като за персонал са отделени 245,9 млн. лева, а 34,3 млн. лева са предвидени за лекарствени продукти и медицински изделия.

Бюджетът на Министерството на образованието също беше приет, като той предвижда приходи в размер на 14,8 млн. лева. От тях 13,8 млн. лева се очаква да дойдат от собственост на министерството. От общо 664,9 млн. лева разходи 372,5 млн. лева ще бъдат похарчени за персонал. Институцията с най-много отпуснати пари е Българската академия на науките с 94,1 млн. лева, а на второ място е Софийският университет "Свети Климент Охридски" с 66,1 млн. лева.

Народното събрание прие бюджета и на Министерството на културата. В него заложените приходи са 26 млн. лева, като от тях 25,8 млн. лева са от собственост на министерството. Предвидените разходи са в размер на 194,3 млн., от които 115,6 млн. лева ще бъдат изплатени за персонал. Бюджетът предвижда и 168,3 млн. лева за създаване и разпространение на съвременно изкуство и за достъп до качествено художествено образование. 

51,9 млн. лева приходи за Министерството на околната среда и водите бяха одобрени в бюджета за следващата година, като 51, 3 млн. лева от тях се очаква да дойдат от данъчни такси. Разходите са 52,6 млн. лева., като от тях 31,7 млн. лева ще бъдат изплатени за персонал. 

Бюджетът на Министерството на икономиката за следващата година също беше приет, като в него са предвидени 26 млн. лева приходи, като по-голямата част от тях ще дойдат от държавни такси. Разходите в бюджета на министерството са 84,2 млн. лева, от които 33,7 млн. лева ще бъдат изразходени за персонал. 

Депутатите одобриха бюджета и на Министерството на туризма, в който са предвидени приходи в размер на 9,8 млн. лева и разходи на стойност 19,3 млн. лева. 2,9 млн. лева ще бъдат изплатени за персонал, а 16,7 млн. са предвидени за устойчиво развитие на туризма.

Народното събрание одобри и бюджета на Министерството на енергетиката за 2019 година, в който са заложени 155,2 млн. лева приходи и 84,7 млн. лева разходи. Министерството ще изразходи 39,4 млн. лева за субсидии и текущи трансфери за нефинансови предприятия министерството ще изразходва и 80,3 млн. лева - за устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови