Регистър на административните наказания ще бори 'дребната' корупция

OFFNews Последна промяна на 18 юли 2018 в 11:37 1820 0

Регистър на административните наказания ще бори 'дребната' корупция

Централизиран регистър за административните наказания ще съхранява данни за работата на контролните органи на централно ниво и по места. Това е записано в Концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт.

Регистърът ще се поддържа от Държавна агенция "Електронно управление" и няма да бъде публичен. Достъп до него ще имат само контролните органи, гражданите и юридическите лица, които са били обект на административнонаказателното производство, както и инспекторатите на отделни ведомства, които ще могат да правят проверка на целия процес по производството.

В концепцията е записано, че регистърът се прави в отговор на очакванията на обществеността за справяне с "дребната" корупция. В същото време се залага на по-ефективна работа на администрацията по контролните ѝ правомощия, както и се очаква да се подобри контролът по законното упражняване на тези правомощия.

Системата предвижда възможност за електронно връчване на актове, но също така и изцяло елктронизиране на процеса - от образуването на проверката, до всички събрани в хода ѝ документи и изхода от нея. До регистъра ще имат достъп и прокуратурата и съдът.

В стратегията е посочено: 

Безспорно най-ефективната мярка за повишаване прозрачността в работата на органите със санкционни правомощия в администрацията се явява създаването на единен централизиран електронен регистър, в който да бъдат отразени извършваните проверки, съставяните актове за установяване на административни нарушения, издадените наказателни постановления и другите актове, предвидени в ЗАНН, с които се слага край на административнонаказателното производство, и резултатът от упражнения съдебен контрол върху санкционните актове на администрацията.

Стастистиката показва, че за периода 2012 – 2017 г. в системата на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт са извършени повече от 30 милиона проверки от контролните органи, съставени са повече от 2 500 000 броя актове за установяване на административни нарушения, издадени са близо от 2 100 000 наказателни постановления. Само в системата на МВР са изготвени повече от 1 725 000 електронни фишове за нарушения на Закона за движение по пътищата.

Актовете, съставени на място на нарушението, са повече от 295 000, а тези по местоработата на актосъставителя – повече от 440 000. Работещите в контролните органи с правомощия да санкционират са над 20 000 души, а тези с компетентност на
наказващи органи – над 1000. 

Липсата на централизиран електронен регистър прави невъзможно да се проследи активността на администрацията като цяло или на отделно нейно звено по отношение на контролната й дейност – брой извършвани проверки и резултат от проверките, респ. да се извърши своевременна преценка налице ли са данни за административно нарушение и предпоставки за образуване на административнонаказателно производство. Липсата на регистър, отразяващ резултатите от контролната дейност на администрацията, затруднява контрола по отношение на еднаквото прилагане на закона от различните административни звена, респ. по отношение на различните правни субекти. Изложеното в пълна степен е относимо и към съставяните актове за установяване на административно нарушение и издаваните актове от наказващия орган. Не е възможно да се провери дали законът се прилага еднакво във всеки конкретен случай, както и дали се наблюдават отклонения от реда и сроковете, в които администрацията осъществява административнонаказателната си дейност, пишат авторите на концепцията.

Достъпът до регистъра ще става с уникален регистров номер (УРН), който да индивидуализира всяка проверка, както и евентуално образуваното в резултат на проверката административнонаказателно производство.

Въвеждането на регистъре изисква промени в Закона за нормативните нарушения и наказания и Закона за администрацията. Финансирането му ще бъде по Оперативна програма "Добро управление".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови