Преговорите за образование: Въвежда се дълго чаканата мандатност на училищните директори

ПП слага край на термина ''елитно училище'' с нов механизъм за оценка. ИТН поиска отмяна на външното оценяване след 4. клас, Денков каза НЕ

Александра Маркарян Последна промяна на 24 ноември 2021 в 21:36 21049 0

Дълго чаканото въвеждане на мандатност на училищните директори; промени в учебните програми; намаляване на административната тежест за учителите; въвеждане на оценка за добавената стойност на всяко училище; дигитализация - това е част от плана за управление в средното образование на спечелилите парламентарните избори "Продължаваме промяната", изложен от настоящия служебен и вероятен бъдещ редовен министър на образованието и науката акад. Николай Денков по време на дискусията за образованието с потенциалните коалиционни партньори от БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България". Във висшето тенденцията ще е към ясно профилиране на университетите, окрупняване и стимулиране на подмладяването на преподавателския състав, едно от средствата за което ще бъде сериозно повишаване на докторантската стипендия - до минимум 1000 лева, по думите на акад. Денков.

Четирите политически сили показаха сходни виждания по ключови въпроси - включително за финансирането, мандатността и учебните програми, но се разминаха по предложения, като например отпадане на националното външно оценяване след 4. клас - на което министър Денков категорично се противопостави и ограничаване броя на учебниците. Чуха се и предложения, които всъщност от години са факт в българската образователна система, като например въвеждане на защитени специалности.

Планът на ПП, представен от акад. Николай Денков

Предучилищно и училищно образование

- парите да следват качеството;

- средната учителска заплата да е обвързана със средната за страната;

- въвеждане на оценка за добавената стойност на всяко училище (т.е. каква е разликата в нивото на входа и на изхода на съответната образователна степен) при отчитане на основни фактори като населено място, образование на родителите, социален статус на родителите, квалификация на учителите и др.;

Изключително важно за нея е националното външно оценяване, което позволява оценяване при стандартизирани условия - подчерта Денков и в отговор на искане от БСП за отпадане на НВО след 4. клас, защото то стресирало учители и деца. Той заяви, че е категорично против, но остави отворена вратата за разговор за промени в изпитните програми.

"Има какво да се направи, но категорично не приемам да бъде премахнато, защото така ще изчезне един от основните елементи, за да продължим нататък. То е полезно и за атестирането, и за мандатите", посочи той.

След отчитане на основните фактори се изготвя математическо моделиране, което показва какъв напредък очаква държавата средно за страната в края на даден етап и къде се намира всяко училище спрямо средния резултат. Предимството при този подход е премахването на термина "елитно училище". Така се оценява доколко учениците са успели да напреднат спрямо техните връстници. Сравнението вече е между подобни училища в подобна среда, а не непременно с училищата първенци.

Оценката на добавената стойност ще покаже и къде са дефицитите в образователната система. Например дали има проблем с финансирането, дали има проблем с мотивацията на родителите или с нещо трето. Данните биха послужили за структурен анализ къде са проблемите на национално ниво и, съответно, да се търсят средства за решаването им.

Същият подход може да се приложи по отношение на финансирането и да видим къде общините се справят и къде - не, като се вземат предвид особености на училището (напр. планински район, малък брой деца).

Оценката ще е добра основа за усъвършенстване на механизмите в системата на финансиране.

Прогнозата на Денков е двете системи да са факт до лятото на 2022 г., да се изпробват през 2023 г. с включването на малък елемент от финансирането, който да е на база оценката на добавената стойност, а през 2024 г. вече да е съществен елемент от финансирането.

Учебно съдържание

Академичният стил е просмукал класическите дисциплини като физика, химия, история. Трябва да се мине през учебните програми и той да бъде заменен с много по-разбираем, прагматичен подход, с повече упражнения, с развиване на уменията за критично мислене и работа в екип - смята акад. Денков. Децата трябва да умеят да се справят с реални проблеми. По отношение на новите предмети, какъвто е "Технологии и предприемачество", те звуча хубаво, изглеждат модерно, но не са изпълнени със съдържание, а и много бързо се променя материалът. Трябва да вкараме практиците в областта на информационните и комуникационни технологии, тези предмети изискват друг подход, който включва специален фокус върху квалификацията на учителите - казва той.

Учители и училищна организация

Денков подкрепа превръщането на учителството в регулирана професия, която предполага по-строги стандарти и контрол.

В плана си той залага на разтоварване на учителите от сегашната голяма административна тежест. Това може да бъде направено чрез промени в съответните наредби, а и в закона.

По отношение на квалификациите за него най-големият проблем е, че "няма ясен фокус на курсовете, които се водят, спрямо реалните нужди на учителите". За да се преодолее този проблем, е необходимо обновяване на списъка в платформите за квалификацията и поставяне на фокуса върху тези, от които има нужда конкретното училище.

Мандатност на директорите

"Има такъв народ" настояха за въвеждане на мандатност на директорите, с което министърът се съгласи, но с някои условности. "Съгласни сме, но подкрепям тезата, че дали един директор ще има следващ мандат трябва да зависи от оценката на неговата работа. Ако се справя добре, няма причина да бъде сменян", казва Денков. По думите му сега "отговорностите върху директорите са огромни, плашещи понякога".

Голям акцент той поставя върху пълната деполитизация на училищата и пресичането на механизмите партийни централи да оказват влияние върху директорите.

Дигитализация

На дигитализация и промяна на формите за преподаване залага също министър Денков в плана си. Създадена е обща платформа, започна създаване и комбиниране на електронните ресурси. Осигурено е финансиране по програма "Образование", посочи той. 

Изключително важно е да надградим, предвидени са средства в новата програма за персонализирано обучение, допълни Денков.

Средства са планирани и за преминаване към електронните ресурси по системата "едно електронно устройство - едно дете".

Професионално образование и дуално обучение

"Имаме много примери на професионално образование на много високо ниво. Ситуацията изобщо не е тази, която беше преди 10 години. В Плана за възстановяване и устойчивост също са предвидени средства за това", каза акад. Денков.

Висше образование

На изчистване на профилите на висшите училища залага министър Денков. "Всяко висше училище трябва да бъде най-доброто в това, за което е създадено. Дали в региона, в страната, то трябва да се стреми да бъде най-добро в нещо", а не непременно да е университет - смята той.

Според него е неминуемо делението им на изследователски университети, към които ще има много по-високи изисквания за изследователска дейност, на професионални висши училища, които да развиват дуално обучение съвместно с предприятията, и образователни висши училища, които да са най-добрата подготовка на специалистите в даден регион.

Трябва да осигурим висше образование във всеки регион, без това няма как да го запазим - каза министърът и посочи като приоритет Северозападният.

Засилване на консорциумите и вероятно преструктуриране е също очаквано развитие във висшето ни образование. Окрупняване на висши училища би се случило естествено при използването на обща материална база, общи преподаватели и програми и съвместна научна дейност. Този процес трябва да се развие през следващите две, три години - смята Денков.

Подмладяване и повишаване на качеството

Минимум 1000 лева докторантска стипендия обещава министър Денков. 

За него таксите за обучение в университетите (чието отпадане предлага БСП) трябва да останат. "Трябва да има такси. Те не трябва да са много тежки, но студентът и неговите родители трябва да имат ангажимент към образованието и да бъдат взискателни. Когато плащаш, ставаш много по-взискателен" - е логиката му.

Усъвършенстване на системата за акредитиране също е в плановете на образователния министър.

Наука

Научните изследвания и иновациите са изключително полезни за икономиката и подпомагането на вземането на решения на регионално и държавно ниво - смята министърът, според когото вземането на всяко управленско решение трябва да е подплатено с научно-обосновани данни. Трябва да се изисква научна обосновка за всяко решение така, както сега се иска финансова, убеден е той.

Разпределянето на средства на принципа на конкурсното финансиране и по програми е подходящото, смята министърът.

В числа

На база сегашните разчети министър Денков изнесе и информация за плановете за ремонти и модернизация. Тя включва 73 детски градини и 93 училища, изграждането на 10 нови градини и 10 училища, 10 спортни площадки, ремонт и обновяване на 30 общежития и изграждането на 5 студентски кампуса.

Предложенията на всички и последвалата дискусия вижте тук:

Министър Денков взе думата последен, след БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България". Преди него сред включилите се от името на БСП бяха Ирена Анастасова и Милко Багдасаров.

БСП

Предложенията, представени от Анастасова, бяха:

- промяна на програмите за предучилищното и училищното образование;

- забрана на разнообразието от учебници и връщане на един учебник по предмет за клас (впоследствие Анастасова допълни, че не възразява и учебниците да са два);

- персонализиран учебен процес;

- безплатни детски ясли и градини и осигуряване на място за всяко дете по местоживеене;

- безплатни учебници от първи до 12. клас;

- психологическа подкрепа за всяко дете в училище;

- утвърждаване на учителската професия като регулирана;

- осигуряване на отпуск и други стимули за учителите за квалификация, промени в модела за квалификацията;

- въвеждане на нова система за атестиране, основана на принципа оценяване на знанията и уменията на входа и изхода;

- разтоварване на учителите от несвойствени административни дейности;

- нова система за назначаване на директори и ръководства на регионалните управления на образованието, изключваща партийната намеса;

- ежегодно увеличаване на учителските заплати, така че те да са над средните за страната;

- създаване на национална програма за съвременна материална база във всички училища;

- кариерен план за учениците в професионалните училища;

- отделяне на минимум 5% от БВП за образование;

- нов модел на финансиране на училищата, който на намали до минимум принципа "парите следват ученика", а да се премине към подход "парите следват качеството";

- стартова заплата за млад учен в размер на две минимални заплати;

- целеви средства за ремонт на студентските общежития и строеж на нови с обособяване на библиотеки;

По темата за делегираните бюджети се намеси Багдасаров, който посочи, че те са "най-хубавото нещо, което се е случвало в системата на образованието" и са помогнали за преодоляване на напрежението в образованието, което всяка година до 2007-а беше разтърсвано от национални стачки. Той смята, че не е необходимо да има ограничение в броя мандати за директорите, но е необходима задължителната им атестация на всеки пет години.

ИТН

- нова формула за финансиране на мястото на делегираните бюджети, за да няма "училища-мастодонти", която да отчита показатели като капацитет, местоположение;

- защитени училища (бел. ред. такива има отдавна);

- мандатност на ръководните кадри в образованието, за да няма категория "вечни директори"; за училищните директори да са разрешени до два петгодишни мандата;

- забрана на политическото влияние в училищата;

- училищата да станат първостепенен разпоредител със средства, без парите им да минават през общините или държавата;

- атестация на директорите;

- промяна на учебните програми с намаляване на теоретичните знания;

- включване на повече извънкласни занимания;

- включване на събития от националния културен календар (напр. да се организират екскурзии до родно място на поет, писател, до историческа забележителност, като така децата ще могат по-добре да възприемат изучения материал, а не само да наизустяват от учебниците);

- намаляване на "безграничния" брой учебници по предмет за клас. Броят им да се сведе до два;

- ваучери за спорт при високи спортни постижения;

- гражданското образование да включва работа по повече практически казуси;

- осъвременяване на базите на МОН в курортите, където да могат да се провеждат летни и зимни лагери;

- отпадане на националното външно оценяване след 4. клас, защото то причинявало "огромен стрес" на учителите и децата;

- въвеждане на повтаряне на 4. клас (сега учениците повтарят при слаб успех от 5. клас нагоре);

- приоритетно насочване на средства към необходимите за бизнеса и държавата специалности (такова също има и сега - бел. ред.);

- намаляване броя на университетите и на "летящите" преподаватели, които преподават в много университети;

- дигитализиране на университетските библиотеки;

- закриване на икономически неизгодни специалности;

Демократична България

- спешни мерки, чрез които да се върнат присъствено на училище, които да включват носене на маски, "агитация за ваксинация и на учениците в по-горните класове";

- пълен обхват на децата от 0 до 3 г. от предучилищното образование;

- дигитализация и синхронизация на е-системите в образованието с цел намаляване на административната тежест върху учителя. Той трябва да се занимава с преподаване, а не 50% преподаване, 50% административна дейност - твърдят от ДБ;

- премахване на делегираните бюджети;

- 4% от БВП да се отделят за средно образование, още 1% за висше и още 1% за наука;

- създаване на единен стандарт за оценяване на качеството в образованието;

- публичност на докладите на инспекторатите от инспекциите на училищата;

- система за подбор на педагогически специалисти и национална програма за наставничество на новодошлите учители в системата;

- ревизия на програмите за квалификация на учителите;

- реформиране на процедурите за заемане на академична длъжност.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови