Предколедно: правителството разпредели близо 400 млн. лева, дава и на Перник

OFFNews Последна промяна на 18 декември 2019 в 18:15 2198 0

Правителството одобри разходи за близо 400 млн. лева, сред които и за извършването на основен ремонт и реконструкция на пречиствателната станция за питейна вода в Перник.

Най-много пари ще отидат за погасяване на задълженията за приключване на железопътните инфраструктурни обекти, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

208 млн. лева се отпускат по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. Парите ще се предоставят за инвестиционни проекти на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ за погасяване на задължения и за приключването на железопътните инфраструктурни обекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

161 млн. лева ще отидат за допълнителни разходи/трансфери за реализиране на значими проекти по бюджетите на редица общини и по бюджетите на Министерския съвет, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

Най-много средства ще се вложат за инфраструктура - 136,2 млн. лева, като това включва проекти в сферата на социалната и техническата инфраструктура - реконструкция, рехабилитация и ремонт на улична мрежа и общински пътища, доизграждане и основен ремонт на водопроводни мрежи, основен ремонт и реконструкция на пречиствателната станция за питейни води на Перник, за дофинансиране на разходите за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Благоевград, изграждане на спортни и детски площадки, ремонт и възстановяване на централната градска част на някои населени места, ремонт на детски градини, читалища и училища.

От тези средства около 21 млн. лв. ще отидат за ремонт на Бачковския манастир, сградата на Старото гръцко училище в Пловдив, манастирския комплекс „Св. Йоан Предтеча“в Кърджали, за изграждане на ГКПП „Рудозем - Ксанти“ и подходен път.

За двата университета и на Министерството на здравеопазването се предвиждат 3,4 млн. лв. по бюджетите на двата университета. 

Близо 1,5 млн. лева са одобрени по бюджета на МВР за 2019 г., като средствата ще се използват за създаване на условия за ефективно и ефикасно функциониране на експертно-криминалистичната дейност, подобряване на качественото събиране на доказателства в рамките на досъдебното производство, както и за доставка на консумативи за нормалното функциониране на лабораториите за ДНК-анализи и непрекъсваемост на процеса по извършване на експертизите.

1,2 млн. лева за отпускат по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г., като със средствата се предвижда създаването на „Център за комплексна терапия на тумори на простатната жлеза“ и за закупуването на специализирана медицинска апаратура и оборудване за същия в УМБАЛ „Царица Йоана-Исул“.

2,5 млн. лева са одобрени по бюджета на здравното ведомство за 2019 г. като допълнителни разходи за държавни лечебни заведения за болнична помощ. 

За допълнително финансиране на училища и детски градини правителството отпуска близо 400 000 лева по бюджетите на общините за 2019 г. Около 380 000 лева са предвидени за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и такива, за които е налице очакван недостиг от кадри на пазара на труда за новоприетите ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година. Останалите около 13 000 лева са за допълнително финансиране за новите защитени детски градини и защитени училища. 

Общините ще получат над 1,5 млн. лева за безплатен транспорт на децата и учениците.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. Около 850 000 лева ще се насочат за финансиране на основната дейност на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и на Центъра на промишлеността на България в Москва. Средствата се осигуряват за сметка на реализирани икономии по бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“ от „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност".

Близо 1,7 млн. лева се отпускат от бюджета на МВнР на външните работи, средствата са предназначени за изплащане на командировъчни разходи за дипломати в чужбина.

България дава 1,9 млн. лева безвъзмездна финансова помощ по линия на официалната помощ за развитие за Република Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Република Албания, Черна гора, Украйна и Грузия. Парите ще отидат за повишаване качеството на образованието и гарантиране на равен достъп в условията на мултикултурна среда, както и за подкрепа за по-качествено здравеопазване, включително и за деца с увреждания, подпомагане на демокрацията и изграждането на активно гражданско общество чрез насърчаване на младите хора на регионално ниво. 

Близо 15 млн. лева са одобрени за овладяване и преодоляване на последици от бедствия. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X