Правителството ще внесе веднага в парламента актуализацията на държавния бюджет (обновена)

OFFNews Последна промяна на 29 юли 2021 в 15:40 919 0

Снимка МС - пресслужба

Служебният кабинет ще обсъди актуализацията на държавния бюджет за тази година и непосредствено след това ще внесе проектозакона за разглеждане в парламента, съобщи служебният премиер Стефан Янев на извънредното заседание на Министерския съвет в 15 ч.

Смятам, че актовете, които ще приемем днес, и в частност този акт - за актуализация на държавния бюджет, са знак за отговорно поведение за финансите на държавата и се надявам в този смисъл парламентът да направи необходимия смислен дебат, да покаже мъдрост и да прояви разбиране към моментната ситуация, за да може всички неотложни плащания в началото на септември да бъдат осигурени, призова служебният премиер.

В понеделник Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., промените на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., както и на промените в Закона за държавния бюджет на България за 2021 г.

Актуализацията на бюджета

В 17 ч. пресслужбата на МС обяви, че правителството е одобрило проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2021 година.

Необходимостта от изготвяне на проекта "произтича от все по-реалните рискове за нова вълна на пандемията през есента, свързани с бързото разпространение на варианта Делта на COVID-19 в някои страни в Европа, бавния темп на масова ваксинация в България, както и изчерпаните ресурси в бюджета за годината за продължаване на социално-икономическите мерки за подкрепа на бизнеса и уязвимите групи от населението. Едновременно с това, предложената актуализация на разчетите за годината отразява и променените очаквания по отношение на основните индикатори в макрорамката на бюджета, които съответно са отразени в приходната част", аргументираха се от служебния кабинет.

Изготвените оценки от приходните администрации очертават в годишен план приходите по държавния бюджет да бъдат по-високи от разчетените със Закона за държавния бюджет за 2021 г. с около 1,3 млрд. лв. ( 1, 1 % от прогнозния БВП). Приходите по бюджетите на социално­осигурителните фондове, които се отразяват в общите приходи по консолидираната фискална програма, също се очаква да бъдат по-високи с над 0,3 млрд. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). Също така положителен ефект върху приходите по консолидираната фискална програма ще окажат и очакваните по-високи от планираните постъпления в Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г., които се дължат на увеличението на размера на предварителното префинансиране от 10% на 13%. За целите на изчислението на аванса е използвана максималната сума, предвидена за България по грантовата схема на Механизма, като очакванията са, че тези приходи ще бъдат получени през декември 2021 година. Това увеличение се отразява в подобряване на разчетите в частта на постъпленията на приходи от помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2021 г. в размер на около 0,4 млрд. лв. (0,3 % от прогнозния БВП).

За обезпечаване на ресурс за продължаване на действащите към момента мерки, както и за нови мерки и за покриване на недостиг на средства в някои бюджетни системи, в разчетите по ЗИД на Закона за държавния бюджет за 2021 г. е предвиден ресурс в размер на 1,2 млрд. лв. (0,9 % от прогнозния БВП), който е обособен в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. Допълнителен натиск върху разходите оказва необходимостта от увеличение на средствата, предвидени за изплащане на вноската на България в общия бюджет на ЕС за 2021 година. Промяната в разчетите е свързана с комбинираното въздействие на изменения в разходната и приходната политики на ЕС, а необходимият допълнителен ресурс е в размер на 103,5 млн. лева.

Със законопроекта са предложени и промени в частта на бюджетните взаимоотношения (трансферите) по държавния бюджет в общ размер на 152, 7 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП). С направените предложения в общата бюджетна рамка за годината са обвързани произтичащите промени в бюджетните взаимоотношения по държавния бюджет с бюджетите на ДОО и НЗОК в контекста на изготвените проекти на ЗИД на ЗБДОО и ЗБНЗОК.

На база на предложените промени в приходите, разходите, бюджетните взаимоотношение (трансфери) и вноската на България в общия бюджет на ЕС, за настоящата година е предвидено влошаване на салдото по държавния бюджет със 141,3 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП) спрямо разчетите по ЗДБРБ за 2021 г., с което дефицитът по държавния бюджет за 2021 г. се предвижда да бъде в размер на 5 625,7 млн. лв. ( 4,4 % от прогнозния БВП). Същевременно, отразявайки предложените промени в ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. в общата бюджетна рамка по консолидираната фискална програма, се прогнозира подобрение на бюджетното салдо на касова основа до 4 604,2 млн. лв. (3,6 % от прогнозния БВП).

Със законопроекта не се предлагат промени в одобрените ограничители по отношение на емисиите и размера на държавния дълг за годината. Предвидено е също така основната част от по-високите от планираните постъпления по сметката за средства от ЕС на Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г. от увеличението на размера на предварителното префинансиране да се отразят в подобрение на салдото по консолидираната фискална програма.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови