Правителството реши: Искаш да станеш войник! Незабавно!

OFFNews Последна промяна на 19 юни 2019 в 14:50 4197 0

Правителството одобри изменения на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили. 

С измененията се цели да се създадат условия класираните кандидати веднага да бъдат приемани на военна служба.

Анализът на проведените конкурси за вакантни войнишки длъжности показва, че класираните за приемане на военна служба кандидати се налага да чакат повече от четири месеца издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация, преди да сключат договор за военна служба. Някои от тях в този период приемат други предложения за работа.

С промяната ще се създаде възможност кандидатите, които не притежават изискващо се разрешение за достъп до класифицирана информация, след като сключат договори за военна служба, да бъдат приети на длъжностите, за които са класирани. След това биват взети в разпореждане на министъра на отбраната по специален щат, докато получат изискващото се разрешение или отказ за достъп до класифицирана информация. Остава и възможността там, където службата го изисква, приемането да става след получаване на изискващия се достъп до класифицирана информация.

Измененията обезпечават и възможността за кариерно развитие на военнослужещите от академичния състав. В разпоредбата се предвижда кариерно поле „професионално“ да обхваща не само длъжностите, изискващи старши офицерски звания и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност от висши граждански училища, но и тези с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност от военни академии или висши военни училища и образователна и научна степен „доктор“.

Изменения се правят и в чл. 77, ал. 1 от правилника, където в действащата редакция е предвидено, че прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба при настъпила негодност за военна служба или психологична непригодност се извършва въз основа на експертно решение на военномедицинските органи или заключение на органите по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

Единствено със закон обаче може да се изключи обжалване, и тъй като такава възможност в ЗОВСРБ не е предвидена, е необходима промяна. По този начин разпоредбата ще съответства на конституционния принцип за правото на гражданите да обжалват всички административни актове, които ги засягат, след като не е предвидено друго в закон. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови