Парламентът прие доклада на Цацаров без дебати и без изслушване

Стойността на претендираното имущество от КПКОНПИ е приблизително за 822 млн. лв.

OFFNews Последна промяна на 25 февруари 2021 в 12:37 890 0

Без дебати и изслушване парламентът прие прие доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г. Това стана със 76 гласа "за", нито един против и 35 гласа "въздържал се". Председателят на комисията Сотир Цацаров бе поканен и присъстваше в пленарната зала, но към него нямаше въпроси. Изказа се само депутатът от БСП Милко Недялков.

690 искове за отнемане на имущество с общ размер на над 3,5 млрд. лв. в полза на държавата е предявила пред трите инстанции на съдилищата комисията за за периода 2018-2020 г., става ясно от отчет. От тази сума 1,6 млрд. лв. са исковете, предложеното за обезпечение имущество е в размер на 1,039 млрд. лв., а стойността на допуснатото за обезпечение имущество е 1,036 млрд. лв. 235 решения за образуване на производства по отнемане на незаконно придобито имущество е приела комисията през миналата година. Сумите на бъдещите искове по тези производства възлизат на около 467 млн. лв. Обезпеченото имущество е приблизително на стойост 219 млн. лв.

През отчетния период комисията е образувала 2488 проверки. През 2020 г. те са толкова, колкото и през предходната – 255, като стойността на претендираното имущество е в размер на приблизително 822 млн. лв., отчита КПКОНПИ.

47 решения на съда са влезли в сила. По тях са уважени изцяло 21 иска, частично - 17, изцяло отхвърлени са 9 иска, а частично отхвърлени - отново 17. Общата сума, която е присъдена в полза на държавата по исковете, предявени от комисията е близо 12, 2 млн. лв., а отхвърлените искове са на стойност над 7,4 млн. лв.

Глоби за 610 хиляди лева са наложени през 2020 г. за установени конфликти на интереси. Сумата е близо 3 пъти по-голяма в сравнение с предходната 2019 г., когато наложените глоби са били 203 хил. лв. 242 сигнала е получила КПКОНПИ миналата година, за сравнение с 2019 г., когато са били 166, а през 2018 г. - 119. Приетите решения са 373, като броят им е по голям в сравнение с предходните години, защото са приети решения във връзка със сигнали, постъпили през 2019 г.

Решенията с установен конфликт на интереси са 30, като броят им е най-голям спрямо трите години. Не е установен конфликт на интереси при 92 случая.

Потвърдените решения на КПКОНПИ от ВАС през 2020 г. по отношение конфликт на интереси са 11, а отменените - 5.

През 2020 г. комисията са постъпили общо 491 прокурорски проверки, по които са извършвани и се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия. По 386 преписки работата е приключена и резултатите са докладвани на съответните прокурори. По 74 случая са установени данни за извършени корупционни престъпления.

През 2020 г. е извършена проверка по отношение на 21 587 лица, заемащи висши публични длъжности в обхвата на закона, включително свързаните им лица. Проверката е приключила с доклад за несъответствие за повече от 2900 лица.

679 лица, заемащи висши публични длъжности, не са подали или са подали извън законоустановения срок декларациите си през миналата година. Дирекция „Публичен регистър“ е обработила и проверила подадени декларации от 11 461 задължени лица от различни категории. За 72 лица от тях, комисията вече е приела решения за започване на проверка.

Ефективността била около 60%

"Борбата с корупцията прилича на борбата с пандемията - основната идея е, че ние трябва да свикнем да живеем както с вируса, така и с корупцията", заяви Милко Недялков от БСП.

"Има акценти, които говорят оттук нататък какво трябва да се предприеме. Данните показват, че само 2% от решенията са били по превенция на корупцията. Акцентът трябва да бъде по-друг. 62% от препоръките за антикорупционен риск са приети, но какви са тези препоръки?", коментира Недялков.

"Липсва акцент при работата на комисията по линия на усвояването на огромен публичен ресурс и обществените поръчки. Трябва да се търси и ефективност в отнемането на имуществото. На практика КПКОНПИ е успяла да реализира искове за 0,35% - това показва сметката. Ефективността на комисията е около 60%", обобщи Недялков.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови